Overzicht wijzigingsverzoeken Diagnosethesaurus

​​​​​​​​​​​​​​De praktijk vraagt om constante aanpassing van de Diagnosethesaurus. Hiervoor kunnen ziekenhuizen wijzigingsverzoeken indienen. UMC’s hebben aangegeven meer gedetailleerde diagnosetermen nodig te hebben voor het vastleggen van academische zorg. Deze aanvullingen worden zoveel mogelijk per specialisme ingediend en opgenomen in een Lijst Academische Zorg (LAZ).

Deze lijsten en de wijzigingsverzoeken worden vervolgens beoordeeld door de adviserende partijen. Deze partijen zijn in ieder geval de wetenschappelijke verenigingen, RIVM, Nictiz en vertegenwoordigers van ziekenhuizen. Indien nodig raadpleegt DHD ook andere gespecialiseerde organisaties en afdelingen van ziekenhuizen. Daarnaast doet DHD zelf ook voorstellen voor wijzigingen voor het reguliere onderhoud en structurele verbetering van de Diagnosethesaurus.

20190129 wijzigingsverzoeken overzicht Diagnosethesaurus gebruikers.xlsx

20190129 wijzigingsverzoeken overzicht Diagnosethesaurus DHD LAZ.XLSX


Overzichten wijzigingsverzoeken

Het eerste document hieronder geeft een overzicht van alle wijzigingsverzoeken, ingediend door gebruikers in ziekenhuizen of vanuit wetenschappelijke verenigingen. Het tweede document geeft een overzicht van alle wijzigingsverzoeken uit projecten in het beheer van de Diagnosethesaurus én verzoeken uit de Lijsten Academische Zorg (LAZ).​​​​​​​​​


Wat kunt u ermee?

In de overzichten kunt u per specialisme of op naam van uw instelling (via de filterfunctie van Excel) nagaan welke wijzigingsverzoeken zijn ingediend en wat de status van het wijzigingsverzoek is. Is het wijzigingsverzoek goedgekeurd of afgekeurd, dan ziet u in het overzicht de argumentatie hiervoor. 


Voor wie is het bedoeld?

Het overzicht is bedoeld voor de medewerkers binnen het ziekenhuis die gemachtigd zijn om wijzigingsverzoeken in te dienen.​