Wijzigingsverzoeken Diagnosethesaurus

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De praktijk vraagt om constante aanpassing van de Diagnosethesaurus. Medisch specialisten en zorgverleners kunnen tijdens het registreren ondervinden dat specifieke termen, maar ook synoniemen of afleidingen, nog niet (goed) zijn opgenomen in de Diagnosethesaurus. Ziekenhuizen kunnen daarom wijzigingsverzoeken indienen, zodat de Diagnosethesaurus optimaal kan worden gebruikt. Hieronder vindt u hierover meer informatie.

Het wijzigingsproces

Ziekenhuizen en andere betrokkenen kunnen deze wijzigingsverzoeken indienen bij DHD. DHD verwerkt de verzoeken conform een vastgesteld wijzigingsproces. De stappen in dit proces vindt u op deze pagina​. ​


Het indienen van wijzigingsverzoeken

Om wijzigingsverzoeken in te dienen, gebruikt u onderstaand template en mailt u deze naar info@dhd.nl. Op deze manier voorziet u DHD van alle benodigde informatie om uw wijzigingsverzoek in behandeling te nemen. ​

20180620 Template wijzigingsverzoeken Diagnosethesaurus.xlsx


Belangrijke opmerkingen

  • Bij het indienen van wijzigingsverzoeken is een goede argumentatie essentieel. Dit vergroot de kans op toekenning van de wijziging. Vermeld in welke situatie u de term wilt gebruiken en/of wat de toegevoegde waarde van de wijziging is voor het specialisme. Een goede argumentatie geeft meer inzicht in de reden van indienen van dit verzoek voor onder andere de wetenschappelijke verenigingen, wat nodig is voor het nemen van een weloverwogen beslissing. Het geven van een argumentatie als ‘ontbreekt in de thesaurus’ is niet voldoende voor een wetenschappelijke vereniging om een goede beslissing te kunnen nemen. Daarom wordt een wijzigingsverzoek zonder goede argumentatie niet in behandeling genomen door DHD en wordt het afgewezen.

  • DHD verricht een technische validatie c.q. conformiteitscheck aan de hand van de Inhoudelijke richtlijnen Diagnosethesaurus.

  • Het kan voorkomen dat een ingediende term anders wordt opgenomen in de Diagnosethesaurus dan aangegeven. De reden hiervoor is dat altijd de meest gangbare Nederlandse term wordt opgenomen; dit wordt mede bepaald aan de hand van Pinkhof Geneeskundig woordenboek. 

  • Alle wijzigingsverzoeken dienen te worden ingediend via de Servicedesk van DHD. Met uitzondering van a) de wijzigingsverzoeken voor klinische genetica, die kunnen worden ingediend via de coderingscommissie van VKGN en b) de wijzigingsverzoeken voor neurochirurgie, die kunnen worden ingediend via het bestuur van NVVN.


Wie kunnen wijzigingsverzoeken indienen?

Het indienen van wijzigingsverzoeken kan worden gedaan door medewerkers binnen het ziekenhuis die hiervoor gemachtigd zijn door hun lokaal beheerder. Via de Servicedesk van DHD kan worden nagevraagd wie de lokaal beheerders voor een ziekenhuis zijn.


​Overzicht wijzigingsverzoeken

De wijzigingsverzoeken die zijn ingediend, publiceren wij tweewekelijks in een overzicht. Dit overzicht vindt u hier​. De toegekende wijzigingsverzoeken worden meegenomen in de maandelijkse uitlevering van de Diagnosethesaurus.​