DQRA-dashboard

​Met het DQRA-dashboard kunnen reumatologen de uitkomsten van de bijbehorende kwaliteitsregistratie analyseren. Het dashboard bevat onder andere informatie over het aantal patiënten met reumatologische aandoeningen, het gebruik van add-on geneesmiddelen en de uitkomst van zorg.

Sinds 2019 verzamelt de Stichting Kwaliteitsbevordering Reumatologie Nederland (SKR) in samenwerking met DHD de kwaliteitsregistratie DQRA. De data worden op één plek bij DHD verzameld en samengevoegd met de al aanwezige LBZ-data. Binnenkort wordt de registratie aangesloten op de Datahub


Terugkoppeling van informatie

Naast het verzamelen van de data koppelt DHD ook zorginhoudelijke informatie terug. Met het DQRA-dashboard kunnen reumatologen van Nederlandse ziekenhuizen gegevens met elkaar vergelijken op basis van uitkomstmaten (DAS-28) in combinatie met LBZ-data.

Dit geeft inzicht in de kwaliteit van zorg van reumapatiënten en de variatie tussen instellingen. Zo kunnen reumatologen van elkaar leren en kwaliteitsbevorderende acties uitzetten. Met behulp van filterwaarden als leeftijd, diagnose, ziekteduur en geneesmiddelen kunnen onderzoeksvragen  worden uitgediept en kan eenvoudig worden ingezoomd op opvallende uitkomsten.

Reumatologen en andere ziekenhuismedewerkers kunnen toegang tot het DQRA-dashboard aanvragen via de lokaal beheerder in het ziekenhuis. Vraag hiervoor eerst deelname aan via de website van de SKR.