Rapportage Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De Rapportage Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen is de weerslag van de resultaten van een jaarlijkse enquête onder de algemene ziekenhuizen en UMC’s in Nederland.​ Daarbij wordt onder meer gevraagd naar zorgaanbod, productie, personeel en kosten.

De variabelen in de enquête zijn bijvoorbeeld personeelssterkte en salariskosten (naar functie), medisch specialisten, bijzondere medische functies en specifieke functies. De rapportage bestaat uit drie deelrapportages: Kengetallen Nederlandse ziekenhuizen, Financiële Statistiek Algemene Ziekenhuizen en Personeelsstatistiek Algemene Ziekenhuizen. 

Wat kunt u ermee?

De rapportage is bedoeld ter ondersteuning van beleidsontwikkeling, planning, advisering en statistische publicaties, zowel op landelijk als op instellingsniveau.

 

Voor wie is het bedoeld?

Voor de brancheorganisaties NVZ en NFU, raden van bestuur en de afdeling Financiën.​ Ook wordt de rapportage gebruikt door de NZa.


Beschikbaarheid

De Rapportage Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen, met daarin de resultaten van het voorafgaande jaar, wordt jaarlijks in het vierde kwartaal gepubliceerd op deze website.​ 

De laatste versie van de rapportage vindt u onder de groene button 'Download Rapportage ​​EJZ'. Het zip​-bestand bestaat uit de drie deelrapportages: Kengetallen Nederlandse ziekenhuizen, Financiële Statistiek Algemene Ziekenhuizen en Personeelsstatistiek Algemene Ziekenhuizen.

Onder 'Gerelateerde pagina's' vindt u het archief met daarin de rapportages van voorgaande jaren.