Rapportage Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen

In d​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​e Rapportage Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen vindt u de resultaten van een jaarlijkse enquête onder de algemene ziekenhuizen en UMC’s in Nederland.​ In de enquête wordt onder meer gevraagd naar zorgaanbod, productie, personeel en kosten.

De Rapportage Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen wordt onder andere door de NVZ en NFU, de ziekenhuizen en de NZa gebruikt ter ondersteuning van beleidsontwikkeling, planning, advisering en statistische publicaties, zowel op landelijk als op instellingsniveau. De rapportage, met daarin de resultaten van het voorafgaande jaar, wordt elk jaar in het vierde kwartaal gepubliceerd op onze website.​ 

De laatste versie van de rapportage vindt u via de groene button 'Download Rapportage ​​EJZ'. Het zip​-bestand bestaat uit drie deelrapportages: Kengetallen Nederlandse ziekenhuizen, Financiële Statistiek Algemene Ziekenhuizen en Personeelsstatistiek Algemene Ziekenhuizen.

Onder 'Gerelateerde pagina's' vindt u het archief met daarin de rapportages van voorgaande jaren.