Belang data voor maatschappelijk relevant onderzoek en landelijk beleid

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Uw ziekenhuis levert data aan die onmisbaar zijn voor het doen van maatschappelijk relevant onderzoek en het maken van landelijk beleid ten behoeve van onder andere de volksgezondheid, gezondheidszorg en verkeersveiligheid. Voor deze doeleinden is de codering van de dagopnamen van groot belang. Aan het woord Sjoerd Houwing van SWOV, die uitlegt hoe belangrijk de LBZ-data voor hen zijn.

Partijen die LBZ-data, DBC-data of data uit de Databank Kwaliteit willen gebruiken, kunnen hiervoor een gegevensverzoek indienen bij DHD. Overeenkomstig het protocol gegevensverstrekkingen verstrekt DHD alleen statistische gegevens aan derden in het kader van wetenschappelijke of statistische doeleinden. DHD verstrekt in beginsel geen persoonsgegevens, tenzij een schriftelijk opdrachtformulier is ondertekend door de raad van bestuur van de ziekenhuizen voor het doorleveren van de data. Voor het CBS is wettelijk vastgelegd dat zij recht hebben op deze data. 

De gegevensverzoeken die DHD ontvangt, kunnen in drie categorieën worden ingedeeld: 

  • Gegevensverzoeken ten behoeve van onderzoek. Partijen die deze data opvragen zijn onder andere ziekenhuizen, UMC’s, universiteiten en andere onderzoeksinstituten. De data worden bijvoorbeeld gebruikt voor het doen van onderzoek naar bepaalde ziektes of sterfte bij patiënten met een bepaalde diagnose. 

  • Gegevensverzoeken door zakelijke dienstverleners. Deze partijen gebruiken de data ten behoeve van hun informatieproducten voor ziekenhuizen. 

  • Gegevensverzoeken voor het in kaart brengen van landelijke statistieken ten behoeve van advies- en beleidsvorming. Vanuit de wet is bepaald dat het CBS data ontvangt voor deze doeleinden; SWOV, VeiligheidNL en andere onderzoeksinstellingen maken gebruik van deze data via de remote access van het CBS. Andere partijen die voor deze doeleinden gegevens opvragen zijn bijvoorbeeld het RIVM, de Hartstichting en IKNL. De resultaten worden veelal gepubliceerd in rapporten en leiden tot adviezen ten behoeve van de volksgezondheid, gezondheidszorg, verkeersveiligheid, etc. Vervolgens kunnen de resultaten worden gebruikt door het ministerie van VWS, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere overheidspartijen voor het onderbouwen van landelijk beleid. 


​Belang LBZ-data voor SWOV

Sjoerd Houwing, onderzoeker bij SWOV, legt uit waarom de LBZ-data van maatschappelijk belang zijn: 

‘Sinds begin jaren 90 gebruikt de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) de LMR-data en nu ook de LBZ-bestanden voor de analyse van de verkeersveiligheid. Omdat de politie niet bij alle ernstige ongevallen aanwezig is én daardoor niet altijd een goede registratie kan opmaken, en ook niet in staat is het letsel te beoordelen, maken we dankbaar gebruik van LMR/LBZ. Met deze informatie voeden wij zowel ons onderzoek als het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat zo meer inzicht krijgt in de effectiviteit van haar beleid op het gebied van verkeersveiligheid.

Circa 10 jaar geleden bleek uit de data dat patiënten vaker ter observatie of met een dagopname werden opgenomen in de ziekenhuizen. Tevens konden wij op basis van de gecodeerde letsels een idee krijgen welke patiënten licht of zwaar gewond waren. Dat leidde in 2008 tot een nieuwe definitie: de Ernstig Verkeersgewonden (MAIS2+).

Daarnaast heeft de LBZ-registratie geleid tot een nieuwe benadering van de verkeersonveiligheid. Deze benadering geeft meer inzicht in de opgelopen letsels en houdt rekening met de lichamelijke gevolgen van verkeersongevallen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat 20% van de ernstig verkeersgewonden blijvende beperkingen overhoudt aan het ongeval. Met behulp van zogenaamde letsellastfiguren kan SWOV op basis van de LBZ-gegevens een overzicht geven van de verdeling van het letsel over het lichaam voor verschillende leeftijdsgroepen bij verschillende vervoerswijzen. 

De laatste jaren is het belang van de LBZ voor de monitoring van het verkeersveiligheidsbeleid steeds groter geworden. Een goede ziekenhuisregistratie (niet alleen in het algemeen, maar vooral ook specifiek op het gebied van externe oorzaken) is inmiddels onmisbaar geworden voor de preventieve aanpak van de verkeersonveiligheid.’

Lees het volledige artikel waarin ook enkele ​resultaten uit het onderzoek van SWOV worden gepresenteerd >>​​