ICD-10-codeadvies

​Voor betrouwbare LBZ-data is het belangrijk dat diagnosen uniform worden gecodeerd . Dat gebeurt volgens de ICD-10-classificatie, de internationale standaardindeling van ziekten en gezondheidsproblemen. Onze codeerexperts geven ICD-10-codeeradvies en staan klaar om uw vragen te beantwoorden.

​ICD-10, de tiende versie van de International Classification of Diseases and Related Health Problems, is belangrijk bij het aanleveren van gegevens voor de LBZ-registratie. De diagnosen voor deze registratie moeten volgens de ICD-10-classificatie worden aangeleverd. Net als bij andere classificatiesystemen zullen ook hier altijd begrippen overblijven waarover overleg of advies nodig is.

Foto ICD-10.jpgAls u een codevraag indient, krijgt u altijd advies van een ervaren codeur. Soms is er al een advies over het onderwerp gepubliceerd en krijgt u direct een terugkoppeling. Blijft er twijfel over een vraag, dan wordt deze voorgelegd aan de expertgroep ICD-10. Deze groep valt onder verantwoordelijkheid van het RIVM en komt maandelijks bij elkaar. De expertgroep bestaat uit een medisch adviseur van het RIVM, medisch codeurs van algemene en academische ziekenhuizen, opleiders van Kiwa Training en de Amstel Academie en een adviseur terminologie van Nictiz. De expertgroep brengt een codeadvies uit dat via DHD aan u teruggekoppeld wordt.


Codevraag indienen

Uw codevragen kunt u stellen via onze Servicedesk. Zorg ervoor dat in uw codevraag (en in eventueel meegestuurde voorbeelden) alle naar een persoon herleidbare gegevens, zoals naam en geboortedatum van patiënten en namen van behandelaars, zijn verwijderd.

U kunt ook het document met ICD-10-codeadviezen raadplegen. Dit document wordt elke drie maanden geüpdatet en vindt u op deze pagina.