Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg

​Jaarlijks brengt DHD het Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg uit met daarin de ontwikkelingen in de branche op het gebied van omzet en productie. De NVZ en NFU gebruiken het rapport om inzicht te krijgen in de financiële ontwikkelingen en prestaties van ziekenhuizen op landelijk niveau.

Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg DHD.PNGHet Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg geeft de branche gedetailleerd inzicht in de omzetontwikkeling van ziekenhuizen op landelijk niveau en in de achterliggende oorzaken van deze omzetontwikkeling. Daarnaast brengt het rapport de contractafspraken met zorgverzekeraars in kaart. Oftewel: welk deel van de geproduceerde omzet kan worden gedeclareerd? De NVZ en NFU gebruiken de resultaten onder andere ter onderbouwing van hun beleid en voor overleg met het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars.

Voor het rapport is gebruikgemaakt van informatie uit twee bronnen: de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) en de uitkomsten van een enquête waarin ziekenhuizen werden gevraagd naar de verwachtingen ten aanzien van omzet en contractafspraken met de zorgverzekeraars. Ziekenhuizen die de enquête hebben ingevuld, kunnen vanaf eind december in het DHD-dashboard hun uitkomsten vergelijken met die van andere ziekenhuizen.

De brancheorganisaties en raden van bestuur van de ziekenhuizen ontvangen het Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg jaarlijks in december. Het wordt daarnaast (digitaal) verstuurd aan de hoofden Financiën en kan door geïnteresseerden worden aangevraagd.