Monitor LBZ-indicatoren

​Ziekenhuizen leveren jaarlijks verplicht de LBZ-indicatoren HSMR, Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio aan de NZa en de IGJ. Voor een actueel beeld van deze gegevens kunt u gebruikmaken van de Monitor LBZ-indicatoren in het DHD-dashboard.

De LBZ-indicatoren van uw ziekenhuis worden via de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) aangeleverd aan DHD. Wij koppelen die gegevens op verschillende manieren aan u terug. Voor een actueel beeld maakt u gebruik van de Monitor LBZ-indicatoren, die wekelijks wordt bijgewerkt. Hiermee kunt u doorlopend de kwaliteit van zorg monitoren.

In één oogopslag ziet u in hoeverre de HSMR, OLO en Heropnamenratio van uw ziekenhuis afwijken van het landelijk gemiddelde. Daarnaast is het mogelijk om in te zoomen op een specialisme of diagnosegroep, zodat u kunt analyseren waar de afwijkingen zich bevinden. Ook kunt u de cijfers van de voorgaande jaren bekijken.


Diepere analyse van de gegevens

Wilt u de LBZ-indicatoren op een dieper niveau monitoren en analyseren, dan kunt u gebruikmaken van de Hospital Data Viewer (HDV). In de HDV kunt u dieper inzoomen op een indicator en waar nodig dossieronderzoek uitvoeren met behulp van de ingebouwde IHI Global Triggertool.


Toegang tot de Monitor LBZ-indicatoren

U vindt de Monitor LBZ-indicatoren onder het kopje Kwaliteit in het DHD-dashboard: https://dashboard.dhd.nl. Ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de NVZ of NFU kunnen eenvoudig en zonder meerkosten toegang krijgen.


Aanvullende informatie in het DHD-dashboard
Naast de Monitor LBZ-indicatoren vindt u in het DHD-dashboard ook de Verkoopprijzenbenchmark, de Contractafsprakenmonitor, informatie over uw marktaandelen, Verwijsgedrag huisartsen, de Patiëntenmonitor, de Zorgprofielenbenchmark, de Geneesmiddelenmonitor en de Monitor digitale zorg.