LBZ-portaal

​Het LBZ-portaal is een hulpmiddel voor iedereen die LBZ-data aanlevert of hiervan gebruikmaakt (bijvoorbeeld via onze informatieproducten). In het portaal kunnen ziekenhuizen 24/7 de voortgang en kwaliteit van hun data monitoren. Zo faciliteren we ziekenhuizen om zelf aan de slag te gaan met het verbeteren van de datakwaliteit. Informatie valt of staat immers met de betrouwbaarheid van de achterliggende data. 

Het portaal bestaat uit de pagina’s Voortgang en Kwaliteit. Onder Voortgang ziet u voor de medische en financiële LBZ-data of de aanleveringen van uw ziekenhuis op schema lopen. De pagina Kwaliteit bevat per aanleverstroom diverse kwaliteitscontroles, waarbij u ziet of uw aanleveringen aan de geldende criteria voldoen. Ook krijgt u inzicht in het aantal openstaande fouten en waarschuwingen.


Aandachtspunten signaleren

  • De data in het LBZ-portaal worden wekelijks geüpdatet, waardoor u snel inzicht heeft in veranderingen en aandachtspunten. Wanneer u heraanleveringen doet, ziet u eventuele verschuivingen de daaropvolgende week al terug.
  • De voortgang en kwaliteit worden visueel weergegeven in grafieken en tabellen. Met signaalkleuren wordt aangegeven of er aandachtspunten zijn voor het ziekenhuis. Is een meter afwijkend? Dan vragen we u om goed naar de data te kijken en deze indien nodig te corrigeren en heraanleveren.
  • Bij een aantal grafieken kan worden doorgeklikt naar detailgegevens, bijvoorbeeld om in te zoomen op de opnamen die aandacht behoeven.

We raden alle ziekenhuizen aan regelmatig in te loggen in het LBZ-portaal en met de aandachtspunten aan de slag te gaan. Zo werken we samen aan het verbeteren van de datakwaliteit van de LBZ. 


Toegang 

Het LBZ-portaal is bereikbaar via https://lbz.dhd.nl. Medewerkers van ziekenhuizen kunnen eenvoudig toegang aanvragen. Op deze pagina leest u hoe u dat doet.