Benchmarkinformatie op basis van financiële data

​​​​​​De financiële LBZ-data die ziekenhuizen aanleveren aan DHD krijgen zij terug in de vorm van informatieproducten. Deze informatieproducten bevatten (benchmark)informatie, onder andere op het gebied van financiën, productie en marktpositie. Uit de informatie kunnen ziekenhuizen relevante inzichten halen voor het verbeteren van processen en resultaten.​​​

Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg

De financiële LBZ-data worden onder meer gebruikt voor het Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg, een jaarlijks rapport met omzet- en productiegegevens van Nederlandse ziekenhuizen en UMC’s, uitgebracht in opdracht van de NVZ en NFU. De NVZ en NFU gebruiken de informatie uit het rapport onder andere ter onderbouwing van hun beleid en het versterken van hun positie in overleggen met het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars.


DHD-dashboard

Voor alle ziekenhuizen die data hebben aangeleverd, is een verkoopprijzenbenchmark en zorgprofielenbenchmark beschikbaar via het DHD-dashboard. Met de verkoopprijzen- en zorgprofielenbenchmark kunnen de eigen verkoopprijzen c.q. productiegegevens op verschillende niveaus worden vergeleken met die van een groep vergelijkbare ziekenhuizen. Naast de data uit de LBZ-financieel wordt hiervoor een jaarlijkse levering van verkoopprijzen aan de ziekenhuizen gevraagd. De verkregen informatie kan het ziekenhuis vervolgens inzetten voor bijvoorbeeld de onderhandelingen met zorgverzekeraars, marktverkenning en -analyse, het bijsturen op de eigen productie en omzet en de verbetering van kwaliteit en doelmatigheid. De verkoopprijzenbenchmark wordt maandelijks geüpdatet op basis van de aangeleverde financiële LBZ-data.


No-cure-no-paymonitor

De No-cure-no-paymonitor stelt ziekenhuizen in staat om zonder aparte data-aanlevering mee te doen aan de pay for performance-regeling van farmaceutische bedrijven. Ook deze monitor is gebaseerd op financiële data uit de LBZ.