Waarom tijdig aanleveren loont

​​​​​DHD adviseert ziekenhuizen om maandelijks LBZ-data aan te leveren, bij voorkeur zo spoedig mogelijk nadat de registratiemaand is afgesloten. Hierdoor neemt de werkdruk voor de ziekenhuizen rondom de jaarafsluiting af en wordt (benchmark)informatie nog waardevoller.​​​

Zo krijgen ziekenhuizen frequenter inzicht in hun HSMR, Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio via de Hospital Data Viewer en in de verkoopprijzenbenchmark via het DHD-dashboard. Daarnaast wordt de datakwaliteit verhoogd, doordat het beoordelen, aanvullen en aanpassen van de data tijdig kan plaatsvinden (via heraanleveringen).​

De data hoeven dus niet volledig te zijn bij de eerste aanlevering van een maand; correcties, aanvullingen en verwijderingen van de data kunnen gedurende het registratiejaar plaatsvinden door middel van heraanleveringen.


Monitoren van de datakwaliteit

Ziekenhuizen kunnen de kwaliteit van de aangeleverde LBZ-data monitoren via het DHD-dashboard. Op deze manier krijgen zij inzicht in hoe de gegevens zijn aangeleverd, wat de status is van hun aanlevering en welke informatiewaarde de aangeleverde data hebben. Dit maakt het eenvoudiger om tussentijds bij te sturen en de kwaliteit van de data – die ten grondslag ligt aan diverse informatieproducten – te verbeteren.