Klankbordgroep Dataverzameling

DHD beheert de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) en verwerkt de data onder andere in informatieproducten voor ziekenhuizen. Bij de doorontwikkeling van de LBZ is structurele betrokkenheid van ziekenhuizen cruciaal. Deze betrokkenheid krijgt vorm in de Klankbordgroep Dataverzameling.

De Klankbordgroep Dataverzameling geeft advies over het (beoogde) gebruik van de LBZ-data voor onderzoek, indicatoren en kwaliteitsregistraties, en brengt kennis in over de benodigde randvoorwaarden voor dit gebruik. Tevens adviseert de klankbordgroep over de doorontwikkeling van de LBZ (medische en financiële data).

De klankbordgroep komt drie keer per jaar bijeen, om onder meer te overleggen over: 

 • Toepassing van de data en randvoorwaarden hiervoor
 • Doorontwikkeling van het LBZ-datamodel en het aanleverproces
 • Volledigheid, tijdigheid en kwaliteit van de data-aanleveringen

Samenstelling klankbordgroep

 • Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • Amsterdam UMC
 • Catharina Ziekenhuis
 • Diaconessenhuis Utrecht
 • Franciscus Gasthuis & Vlietland
 • Gelre ziekenhuizen
 • LUMC
 • OLVG
 • Spaarne Gasthuis
 • UMCU
 • VieCuri Medisch Centrum