STZ-monitor acute zorg

​De STZ-monitor acute zorg topklinische ziekenhuizen geeft STZ-ziekenhuizen inzicht in de omvang van de acute zorg in hun eigen ziekenhuis, in vergelijking met de gemiddelde cijfers van topklinische ziekenhuizen, umc’s en algemene ziekenhuizen.

Optimale inrichting acute zorg 

De monitor is ontwikkeld in opdracht van de STZ in het kader van het strategische thema ‘24/7 topklinische en complexe acute zorg’. De inzichten uit de monitor kunnen worden ingezet voor het optimaal inrichten van de acute zorg. 

Jan van Dam, beleidsadviseur 24/7 topklinische en complexe acute zorg bij de STZ: ‘De STZ-monitor acute zorg topklinische ziekenhuizen biedt belangrijke ondersteuning bij het uitwisselen van goede voorbeelden en leren van elkaar en staat ten dienste van het verbeteren van de organisatie en de kwaliteit van zorg.’ 


Acute zorg in beeld

Samen met de STZ is bepaald welke onderwerpen in beeld worden gebracht. De monitor toont onder andere het aantal en aandeel acute opnamen en geeft inzicht in de verrichtingen die gerelateerd zijn aan acute zorg. Denk hierbij aan SEH-verrichtingen, operatieve verrichtingen en bevallingen. Ook IC-opnamen en een selectie van overige spoedverrichtingen zijn in de monitor te zien. 

Alle cijfers van het eigen ziekenhuis kunnen worden vergeleken met de gemiddelde cijfers van de algemene ziekenhuizen, umc’s en topklinische ziekenhuizen. Voor specifiekere inzichten kan de informatie verder worden gefilterd op bijvoorbeeld specialisme, diagnose(groep), de leeftijdsgroep van patiënten en/of specifieke zorgactiviteiten.


Databron

De data in de monitor zijn afkomstig uit het medische deel van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). De monitor wordt wekelijks bijgewerkt op basis van nieuw beschikbare data die door de ziekenhuizen worden aangeleverd. 


Toegang tot de STZ-monitor acute zorg topklinische ziekenhuizen

De STZ-monitor acute zorg topklinische ziekenhuizen is bereikbaar via https://stz-monitoracutezorg.dhd.nl voor STZ-medewerkers met toegangsrechten voor de monitor. 

De toegang tot de monitor wordt in elk STZ-ziekenhuis via een zorgvuldig proces geregeld. De door de raad van bestuur aangestelde lokaal beheerder draagt zorg voor de naleving van dit proces. Voor meer informatie over toegang kunt u contact opnemen met de lokaal beheerder in uw ziekenhuis. Onze servicedesk vertelt u graag wie dit is.  


Meer informatie?

Bent u ook geïnteresseerd in informatie over acute zorg en wilt u weten wat DHD voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons.