No-cure-no-paymonitor

​​​​​​​​DHD maakt op verzoek van ziekenhuizen rapportages over bepaalde geneesmiddelen. Het gaat veelal om dure geneesmiddelen waarvoor het ziekenhuis een no-cure-no-pay-overeenkomst (ook wel pay for performance genoemd) heeft met de leverancier. Als de verstrekking van het middel aan een patiënt binnen een afgesproken termijn stopt, wordt deze patiënt geregistreerd als non-responder en betaalt de leverancier een restitutie.​

Als onafhankelijke partij monitort DHD het gebruik van de betreffende geneesmiddelen. Dat doen we op basis van data die ziekenhuizen aanleveren door middel van bestaande gegevensstromen via goed beveiligde kanalen. U kunt daardoor zonder extra registratielast aan een no-cure-no-payovereenkomst voor deze geneesmiddelen deelnemen.​

Het aanmelden voor de registratie verloopt via de geneesmiddelenleverancier, als onderdeel van de leveringscontracten die het ziekenhuis met de leverancier afsluit. De enige vereiste vanuit DHD is dat het ziekenhuis toestemming geeft voor het gebruik van de gegevens.​