NFU-inkooptarievenbenchmark

In opdracht van de NFU heeft DHD een benchmark beschikbaar gesteld voor de inkooptarieven van medische hulpmiddelen. Met de benchmark kunnen de umc’s onderling hun inkooptarieven vergelijken en zo onder andere inzichten opdoen voor gezamenlijke inkoop.

De Nederlandse umc’s trekken al langere tijd met elkaar op bij het inkopen van medische hulpmiddelen. Voorheen waren zij lid van een inkoopcoöperatie die tevens een benchmark voor hen samenstelde. DHD is vanuit het programma NFU-inkoopsamenwerking gevraagd voortaan deze benchmark te verzorgen.

De benchmark draagt bij aan de programmadoelstelling om de gezamenlijke inkoop van umc's significant te verhogen. Door gezamenlijke inkoop en betere inrichting van inkoopprocessen wordt ingezet op het boeken van inkoopvoordelen.

De benchmark bevat onder meer informatie over de omzet van het eigen umc en overlap met andere umc's, de tien leveranciers met de hoogste omzet, spreiding van de netto prijzen per UNSPSC-categorie en per leverancier.

De benchmark is sinds september 2021 beschikbaar als interactieve Power BI-rapportage. Daarvoor werden de cijfers gepubliceerd in een Excelbestand.


Toegang tot de NFU-inkooptarievenbenchmark

U vindt de NFU-inkooptarievenbenchmark via https://nfuinkoop.dhd.nl. Zorgprofessionals van de umc’s krijgen eenvoudig toegang tot de benchmark door een account aan te vragen via de lokaal beheerder het eigen ziekenhuis. Wilt u weten wie dit is? Neem dan contact met ons op.