Planning aanlevering OmniQ

​Elk jaar kunnen ziekenhuizen de kwaliteitsindicatoren voor de Basisset MSZ (Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd), de Transparantiekalender (Zorginstituut Nederland) en Inzicht in Revalidatie (Revalidatie Nederland) aanleveren via OmniQ. Onderstaande vindt u de verschillende planningen.

Planning OmniQ registratiejaar 2019 – Transparantiekalender en Inzicht in Revalidatie (bijgewerkt 11-12-2019)


​4 februari t/m 31 maart 2020
​2x per week import LROI-indicatoren (op dinsdag en vrijdag)*
​4 februari t/m 31 maart 2020
​2x per week import voorlopige DICA-indicatoren (op dinsdag en vrijdag)*
​3 maart 2020
​Import Renine-indicatoren
​18 maart 2020
​Raad van bestuur ontvangt definitieve ondertekencode voor de Transparantiekalender en Revalidatieset
​26 maart 2020
​Import ervaringsindicatoren RN (Ipsos)
​27 maart 2020
​Import NHR-indicatoren
​31 maart 2020
​Import LTR-indicatoren
​1 april 2020
​Ondertekenen door raad van bestuur voor Transparantiekalender en Revalidatieset (mogelijk t/m 14 april 2019)
​2 april 2020
​Import definitieve DICA-indicatoren*
​9 april 2020
​Mogelijkheid vanuit MRDM voor heraanlevering van de definitieve DICA-indicatoren. MRDM levert alleen wijzigingen in de definitieve indicatoren aan indien hier expliciet over is gecommuniceerd via hun informatiepagina (https://transparantieportaalzorg.nl/). Het gaat dan bijvoorbeeld om fouten in de berekening van een definitieve indicator. Indicatoren waar niet over is gecommuniceerd, zullen niet meer veranderen t.o.v. de aanlevering op 2 april.
​14 april 2020 (17.00 uur)
​Sluiting beschikbaarheid Servicedesk DHD
​14 april 2020 (23.59 uur)
​Sluiting OmniQ voor Transparantiekalender en Revalidatieset
​21 april 2020
​Afschrift Transparantiekalender
​1 mei 2020
​DHD levert indicatoren Transparantiekalender aan bij Zorginstituut Nederland


Planning OmniQ registratiejaar 2019 – Basisset MSZ (IGJ)


​4 februari t/m 31 maart 2020
​2x per week import voorlopige DICA-indicatoren (op dinsdag en vrijdag)*
​18 maart 2020
​Raad van bestuur ontvangt voorlopige ondertekencode voor de Basisset MSZ
​1 april 2020
​Voorlopig ondertekenen door raad van bestuur voor de Basisset MSZ (mogelijk t/m 14 april 2019)
​2 april 2020
​Import definitieve DICA-indicatoren*
​9 april 2020
​Mogelijkheid vanuit MRDM voor heraanlevering van de definitieve DICA-indicatoren. MRDM levert alleen wijzigingen in de definitieve indicatoren aan indien hier expliciet over is gecommuniceerd via hun informatiepagina (https://transparantieportaalzorg.nl/). Het gaat dan bijvoorbeeld om fouten in de berekening van een definitieve indicator. Indicatoren waar niet over is gecommuniceerd, zullen niet meer veranderen t.o.v. de aanlevering op 2 april.
​14 april 2020 (23.59 uur)
​Tijdelijke sluiting OmniQ voor de Basisset MSZ
​21 april 2020
​DHD levert de voorlopige indicatoren aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
​21 april 2020
​OmniQ opnieuw open voor de Basisset MSZ
​6 mei 2020
​Definitief ondertekenen door raad van bestuur voor de Basisset MSZ (mogelijk t/m 31 mei 2019)
​6 mei 2020
​Raad van bestuur ontvangt definitieve ondertekencode voor de Basisset MSZ
​19 mei 2020
​Import Heropnamen en OLO
​29 mei 2020 (17.00 uur)
​Sluiting beschikbaarheid Servicedesk DHD**
​31 mei 2020 (23.59 uur)
​Sluiting OmniQ voor Basisset MSZ
​4 juni 2020
​Afschrift Basisset MSZ
​12 juni 2020
​DHD levert indicatoren Basisset MSZ aan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

* Let op: De importindicatoren zoals nu verwerkt in OmniQ zijn nog niet definitief goedgekeurd door de desbetreffende kwaliteitsregistraties. We zullen u begin 2020 op de hoogte brengen van de planning rond de import vanuit de kwaliteitsregistratie. Daarin zullen we ook aangeven wanneer de importindicatoren definitief zijn in OmniQ. Daarnaast houden we u via de homepagina van OmniQ op de hoogte indien een kwaliteitsregistratie de definitieve indicatoren heeft aangeleverd.

Voor het doorleveren van de DICA-indicatoren is het invullen van de autorisatiematrix bij MRDM voor zowel de voorlopige als de definitieve indicatoren vereist.


**Let op: We willen u erop attenderen dat 31 mei op Pinksterzondag valt. Onze Servicedesk is geopend tot en met vrijdagmiddag 29 mei 17.00 uur. We raden u aan de definitieve IGJ-indicatoren uiterlijk op 29 mei te accorderen.