Planning aanlevering OmniQ

Elk jaar kunnen ziekenhuizen de kwaliteitsindicatoren voor de Basisset MSZ (Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd), de Transparantiekalender (Zorginstituut Nederland) en Inzicht in Revalidatie (Revalidatie Nederland) aanleveren via OmniQ. Onderstaande vindt u de verschillende planningen.

In verband met de uitbraak met het COVID-19-virus is de deadline voor het aanleveren van de kwaliteitsindicatoren voor het Zorginstituut Nederland uitgesteld naar 1 juni 2020. De aanlevering van de voorlopige indicatoren voor de Basisset MSZ (IGJ) komt te vervallen. Let op: dit geldt niet voor de definitieve MSZ-indicatoren.


Planning OmniQ registratiejaar 2019 – Transparantiekalender en Inzicht in Revalidatie (bijgewerkt 26-03-2020)


4 februari t/m 31 maart 2020
2x per week import LROI-indicatoren (op dinsdag en vrijdag)*
4 februari t/m 31 maart 2020
2x per week import voorlopige DICA-indicatoren (op dinsdag en vrijdag)*
3 maart 2020
Import Renine-indicatoren
26 maart 2020
Import ervaringsindicatoren RN (Ipsos)
27 maart 2020
Import NHR-indicatoren
31 maart 2020
Import LTR-indicatoren
1 april 2020
Raad van bestuur ontvangt definitieve ondertekencode voor Transparantiekalender en Revalidatieset
1 april 2020
Ondertekenen door raad van bestuur voor Transparantiekalender en Revalidatieset (mogelijk t/m 31 mei 2020)
2 april 2020
Import definitieve DICA-indicatoren*
9 april 2020
Mogelijkheid vanuit MRDM voor heraanlevering van de definitieve DICA-indicatoren. MRDM levert alleen wijzigingen in de definitieve indicatoren aan indien hier expliciet over is gecommuniceerd via hun informatiepagina (https://transparantieportaalzorg.nl/). Het gaat dan bijvoorbeeld om fouten in de berekening van een definitieve indicator. Indicatoren waar niet over is gecommuniceerd, zullen niet meer veranderen t.o.v. de aanlevering op 2 april.
29 mei 2020 (17.00 uur)
Sluiting beschikbaarheid Servicedesk DHD**
31 mei 2020 (23.59 uur)
Sluiting OmniQ voor Transparantiekalender en Revalidatieset
4 juni 2020
Afschrift Transparantiekalender en Inzicht in Revalidatie
12 juni 2020
DHD levert indicatoren Transparantiekalender aan bij Zorginstituut Nederland en Revalidatie Nederland


Planning OmniQ registratiejaar 2019 – Basisset MSZ (IGJ)


4 februari t/m 31 maart 2020
2x per week import voorlopige DICA-indicatoren (op dinsdag en vrijdag)*

1 april 2020
Raad van bestuur ontvangt definitieve ondertekencode voor de Basisset MSZ 
1 april 2020
Definitief ondertekenen door raad van bestuur voor de Basisset MSZ (mogelijk t/m 31 mei 2019)
2 april 2020
Import definitieve DICA-indicatoren*
9 april 2020
Mogelijkheid vanuit MRDM voor heraanlevering van de definitieve DICA-indicatoren. MRDM levert alleen wijzigingen in de definitieve indicatoren aan indien hier expliciet over is gecommuniceerd via hun informatiepagina (https://transparantieportaalzorg.nl/). Het gaat dan bijvoorbeeld om fouten in de berekening van een definitieve indicator. Indicatoren waar niet over is gecommuniceerd, zullen niet meer veranderen t.o.v. de aanlevering op 2 april.
19 mei 2020
Import Heropnamen en OLO
29 mei 2020 (17.00 uur)
Sluiting beschikbaarheid Servicedesk DHD**
31 mei 2020 (23.59 uur)
Sluiting OmniQ voor Basisset MSZ
4 juni 2020
Afschrift Basisset MSZ
12 juni 2020
DHD levert indicatoren Basisset MSZ aan bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

* Let op: De importindicatoren zoals nu verwerkt in OmniQ zijn nog niet definitief goedgekeurd door de desbetreffende kwaliteitsregistraties. We zullen u begin 2020 op de hoogte brengen van de planning rond de import vanuit de kwaliteitsregistratie. Daarin zullen we ook aangeven wanneer de importindicatoren definitief zijn in OmniQ. Daarnaast houden we u via de homepagina van OmniQ op de hoogte indien een kwaliteitsregistratie de definitieve indicatoren heeft aangeleverd.

Voor het doorleveren van de DICA-indicatoren is het invullen van de autorisatiematrix bij MRDM voor zowel de voorlopige als de definitieve indicatoren vereist.


**Let op: We willen u erop attenderen dat 31 mei op Pinksterzondag valt. Onze Servicedesk is geopend tot en met vrijdagmiddag 29 mei 17.00 uur. We raden u aan de indicatoren uiterlijk op 29 mei te accorderen.