Monitor Oncologische Zorg

De Monitor Oncologische Zorg geeft een overzicht van de geleverde oncologische zorg in de Nederlandse ziekenhuizen. De monitor is in samenwerking met IKNL ontwikkeld.

Met de monitor verkrijgt u snel en beknopt inzicht in de geleverde oncologische zorg per tumorsoort, bijvoorbeeld over het aantal en de typen behandelingen. U kunt de data van uw eigen ziekenhuis vergelijken met uw oncologisch netwerk en landelijke cijfers. 


Brondata

De data uit de monitor zijn afkomstig uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) en het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA), verrijkt met data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).


Toegang tot de monitor

De Monitor Oncologische Zorg is te bereiken via https://monitoroncologie.dhd.nl. U kunt een account aanvragen bij de lokaal beheerder in uw ziekenhuis. Weet u niet wie dit is? Onze servicedesk helpt u graag verder via 030 799 61 65 of info@dhd.nl