Patiëntenmonitor

De Patiëntenmonitor helpt u bij het analyseren van trends in de productie van uw ziekenhuis en het volgen van de zorgvraagontwikkeling. Neemt het aantal dagopnamen in uw ziekenhuis toe of af? Om welk type patiënten gaat het dan precies? Gaat het om een landelijke of regionale trend, of is het alleen in uw ziekenhuis van toepassing?

Met de Patiëntenmonitor krijgt u inzicht in de geleverde productie. Hiervoor kunt u de productieparameters eerste-polikliniekbezoek, herhaal-polikliniekbezoek, belconsult, screen-to-screenconsult, dagopname, klinische opname, aantal verrichtingen en het aantal unieke patiënten gebruiken. Vervolgens kunt u uw patiëntengroep analyseren op leeftijd, geslacht, SES, herkomst, bestemming en diagnosegroep. Ook kunt u op zorgactiviteitniveau trends signaleren met de uitgebreide analysetool.Twee analyseniveaus

U kunt de Patiëntenmonitor op twee manieren gebruiken:

  1. Voor een snel beeld kunt u gebruikmaken van de visualisatie. Hierbij kunt u onder andere per jaar, specialisme, en patiëntkenmerk overzichten samenstellen.
  2. U kunt de achterliggende datasets downloaden voor het maken van eigen analyses.


Toegang tot de Patiëntenmonitor

U vindt de Patiëntenmonitor onder het kopje Productie in het DHD-dashboard: https://dashboard.dhd.nl. Ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de NVZ of NFU kunnen eenvoudig en zonder meerkosten toegang krijgen.


Aanvullende informatie in het DHD-dashboard
Naast de Patiëntenmonitor vindt u in het DHD-dashboard ook de Verkoopprijzenbenchmark, de Contractafsprakenmonitor, informatie over uw marktaandelen, Verwijsgedrag huisartsen, de Zorgprofielenbenchmark, de Geneesmiddelenmonitor en de Monitor digitale zorg. Daarnaast kunt u in het dashboard de LBZ-indicatoren analyseren.