Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

ZE&GG: samenwerken aan de bewezen beste zorg

Naast de directe ondersteuning van ziekenhuizen, werkt DHD samen met andere partijen aan projecten met betrekking tot het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Een voorbeeld hiervan is Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). In het programma ZE&GG werken patiënten, zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid samen aan de bewezen beste zorg voor de patiënt. Daarmee is ZE&GG een programma van alle betrokken partijen in de Medisch Specialistische Zorg.

Bevorderen van gepast gebruik

In het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022 (HLA-MSZ) is afgesproken om gepast gebruik van medisch specialistische zorg verder te bevorderen. Daarom werken alle HLA-MSZ partijen samen aan onderstaande ambitie:

"Zorgevaluatie en gepast gebruik zijn in 2025 integraal onderdeel van het reguliere zorgproces, waarbij het onbekende wordt geëvalueerd, bewezen effectieve zorg wordt geïmplementeerd en de patiënt daardoor de bewezen beste zorg krijgt."
Ambitie Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022 (HLA-MSZ)

ZE&GG-Implementatieagenda

Om deze ambitie te realiseren is de ZE&GG-Implementatieagenda opgesteld. Het doel van de ZE&GG-Implementatieagenda is om zorgaanbieders te helpen met het implementeren van gepast gebruik in de dagelijkse praktijk. Daarmee wordt een continue leer- en verbetercultuur in de zorg gestimuleerd. De implementatieagenda bevat alle onderwerpen met betrekking tot gepast gebruik die in de dagelijkse zorgpraktijk moeten worden geïmplementeerd.

Spiegelinformatie

Met behulp van spiegelinformatie geeft ZE&GG inzicht in de voortgang van de implementatie van gepast gebruik. De spiegelinformatie wordt ontwikkeld met bestaande declaratiedata die al worden geregistreerd. Hierbij is het belangrijk dat de verschillende spiegels gebruikmaken van dezelfde datadefinities, zodat de informatie goed vergelijkbaar is. Door de HLA-MSZ partijen zijn Vektis en DHD gekozen om als landelijke datapartijen het proces rondom deze Uniforme Data Definities (UDD’s) te ondersteunen.

Landelijke Monitor ZE&GG  

In opdracht van ZE&GG heeft DHD een dashboard ontwikkeld met spiegelinformatie gebaseerd op de UDD’s: de Landelijke Monitor ZE&GG. Met de monitor kunnen ziekenhuizen, zorgverzekeraars en ZE&GG-partijen (ZiN, FMS, PFNL, NVZ, NFU, ZKN, V&VN, VWS) de implementatiegraad van UDD’s analyseren en vergelijken met andere ziekenhuizen. Deze inzichten helpen bij het evalueren van de zorg en het in kaart brengen van gepast gebruik.

De eerste UDD waarvan de implementatiegraad zichtbaar is in de monitor, is: ‘Reumatoïde artritis: schrijf biological doseringen niet hoger voor dan de registratiedosering (VK-REU-002)’. Als uw ziekenhuis deze zorg niet levert, ziet u nog geen data. In de toekomst wordt de Landelijke Monitor ZE&GG verrijkt met meer implementatiegraden.

U heeft, als u hiertoe gerechtigd bent, toegang tot de Landelijke Monitor ZE&GG via Mijn DHD. In Mijn DHD vindt u bij het tabblad ‘Downloads’ ook de pdf-bestanden van de UDD’s.

Ga naar Mijn DHD

Analyseren van het voorschrijven van biological doseringen

Door middel van interactieve grafieken geeft de monitor direct inzicht in de implementatiegraad. Dankzij filtermogelijkheden kunnen er tevens diverse doorsneden worden gemaakt.

De inzichten die met behulp van de Landelijke Monitor ZE&GG worden opgedaan, zijn op verschillende manieren toe te passen, zoals:

  • Het maken van onderbouwde keuzes met betrekking tot het voorschrijven van biological doseringen.
  • Het onderzoeken van afwijkingen in het eigen voorschrijfgedrag.
  • Verantwoording afleggen over het gevoerde beleid.

Wilt u meer weten over de Landelijke Monitor ZE&GG?

Heeft u interesse in de monitor, maar staat deze nog niet in uw persoonlijke omgeving in Mijn DHD? Neem dan contact op met de lokaal beheerder (ZE&GG) in uw ziekenhuis.

Voor meer informatie, vragen over of feedback op de Landelijke Monitor ZE&GG kunt u contact met ons opnemen. Onze servicedesk is telefonisch en per e-mail bereikbaar via 030 799 61 65 of info@dhd.nl. We helpen u graag!

Contact