Rapport LBZ-indicatoren

​​​​​​​​​​​​​​Het Rapport LBZ-indicatoren geeft inzicht in hoe uw ziekenhuis zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde wat betreft de drie indicatoren Voorlopige HSMR, het percentage patiënten met een Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en de Heropnamen. De indicatoren worden berekend op basis van de LBZ-data die ziekenhuizen jaarlijks verplicht aanleveren aan DHD.​

​Wat kunt u ermee?

Met het Rapport LBZ-indicatoren kunt u de zorg die in uw ziekenhuis wordt geleverd zelf evalueren en eventueel gerichte verbeteracties in het zorgproces ondernemen. Daarnaast maakt het globale inzicht in deze drie indicatoren, die kwaliteits- en stuurinformatie bevatten, het makkelijker om tijdig informatievragen te beantwoorden van onder andere de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ook kunt u uw uitkomsten vergelijken met landelijke gemiddelden en deze kenbaar maken aan de toezichthouders en aan de zorgverzekeraars. Hiermee bevordert u de transparantie ten aanzien van deze indicatoren.​


Voor wie is het bedoeld?

Voor raden van bestuur en de afdeling Kwaliteit en (patiënt)veiligheid

 

Beschikbaarheid

Het rapport LBZ-indicatoren is ieder jaar vanaf half juni beschikbaar. Het is te downloaden via Mijn DHD. De personen die gemachtigd zijn dit rapport te downloaden, worden hier per e-mail op geattendeerd.