Rapport LBZ-indicatoren

​​​​​​​​​​​​​​Het Rapport LBZ-indicatoren geeft inzicht in hoe uw ziekenhuis zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde wat betreft de indicatoren HSMR (voorlopig), Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio. De indicatoren worden berekend op basis van de LBZ-data die ziekenhuizen jaarlijks verplicht aanleveren aan DHD.​

Met het Rapport LBZ-indicatoren kunt u de zorg die in uw ziekenhuis wordt geleverd zelf evalueren en eventueel gerichte verbeteracties in het zorgproces ondernemen. Daarnaast maakt het globale inzicht in deze drie indicatoren, die kwaliteits- en stuurinformatie bevatten, het makkelijker om tijdig informatievragen te beantwoorden van onder andere de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Ook kunt u uw uitkomsten vergelijken met landelijke gemiddelden en deze kenbaar maken aan de toezichthouders en aan de zorgverzekeraars. Hiermee bevordert u de transparantie ten aanzien van de LBZ-indicatoren.​


Factsheet-LBZ-indicatoren-DHD.PNG
Nieuw: Voor registratiejaar 2019 is voor het eerst een factsheet meegeleverd waarmee raden van bestuur in één oogopslag zien waar zich significante afwijkingen voordoen.

Beschikbaarheid

Het Rapport LBZ-indicatoren is ieder jaar vanaf eind mei beschikbaar via Mijn DHD. De personen die gemachtigd zijn dit rapport te downloaden, worden hier per e-mail op geattendeerd. Daarnaast wordt het rapport per post verstuurd naar de raad van bestuur van uw ziekenhuis.