Rapportage LBZ-indicatoren

​​​​​​​​​​​​​​De Rapportage LBZ-indicatoren geeft inzicht in hoe uw ziekenhuis zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde voor de indicatoren HSMR (voorlopig), Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio. De indicatoren worden berekend op basis van de LBZ-data die ziekenhuizen jaarlijks verplicht aanleveren aan DHD.​

Met de Rapportage LBZ-indicatoren kunt u de zorg die in uw ziekenhuis wordt geleverd zelf evalueren en eventueel gerichte verbeteracties in het zorgproces ondernemen. Door globaal inzicht in de drie indicatoren met kwaliteits- en stuurinformatie kunnen bovendien eenvoudig informatievragen van onder andere de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd worden beantwoord.

Ook kunt u uw uitkomsten vergelijken met landelijke gemiddelden en deze kenbaar maken aan de toezichthouders en zorgverzekeraars. Dit bevordert de transparantie ten aanzien van de LBZ-indicatoren.​ De uitkomsten in de rapportage zijn daarbij geen eindpunt, maar een aanknopingspunt voor verbetermogelijkheden in het zorgproces.

Factsheet-LBZ-indicatoren-DHD.PNG

Nieuw: digitale rapportage

Voor registratiejaar 2020 is de rapportage voor het eerst als digitale, interactieve tool beschikbaar gesteld. Deze online rapportage vervangt de papieren versie die ziekenhuizen voorgaande jaren ontvingen. Naast de digitale rapportage wordt voor raden van bestuur elk jaar een fysieke factsheet gemaakt waarmee in één oogopslag zichtbaar is waar zich significante afwijkingen voordoen voor het eigen ziekenhuis.


Beschikbaarheid

De Rapportage LBZ-indicatoren is ieder jaar vanaf eind mei beschikbaar. De personen die gemachtigd zijn de rapportage te ontvangen, worden hier per e-mail op geattendeerd. Daarnaast wordt de factsheet met kerncijfers per post verstuurd naar de raad van bestuur van uw ziekenhuis.