Rapportage loonkostengegevens

​​​​​​​​​​​​​​​​DHD verzamelt jaarlijks de loonkostengegevens (LKG) uit de loonadministratie van algemene en categorale ziekenhuizen. Op basis daarvan wordt een tabellenboek opgesteld dat inzicht geeft in de personeelsomvang, personeelssamenstelling en loonkostenopbouw per functiegroep voor algemene en categorale ziekenhuizen.

De registratie is bedoeld ter beleidsondersteuning, beleidsontwikkeling en onderzoek ten behoeve van deelnemende instellingen, voor arbeidsmarktonderzoek en voor gebruik in het kader van de cao-onderhandelingen die de NVZ voert.

De rapportage loonkostengegevens wordt gemaakt in opdracht van de NVZ.