Verkoopprijzenbenchmark

Met de Verkoopprijzenbenchmark kunt u de prijzen die uw ziekenhuis hanteert, vergelijken met andere ziekenhuizen. Dit levert inzichten op die u kunt gebruiken ter onderbouwing van onderhandelingen met zorgverzekeraars.


In de benchmark kan onderscheid worden gemaakt tussen onder andere DBC-zorgproducten, los declarabele zorgactiviteiten en zorgproductgroepen. Daarnaast kunt u voor een uitgebreide analyse van de verkoopprijzen het achterliggende databestand downloaden.

Verkoopprijzenbenchmark-groepsniveau.png


Drie analyseniveaus

U kunt de informatie uit de Verkoopprijzenbenchmark op drie manieren analyseren:

 1. U kunt uw verkoopprijzen op productniveau vergelijken met andere ziekenhuizen. Dit kan zowel voor DBC-zorgproducten als los declarabele zorgactiviteiten.
 2. U kunt uw verkoopprijzen op productgroepniveau vergelijken met andere ziekenhuizen. Dit kan voor:
     - alle DBC-zorgproducten binnen een zorgproductgroep
     - alle los declarabele zorgactiviteiten binnen een zorgprofielklasse
     - alle producten binnen een productsoort
     - alle DBC-zorgproducten en los declarabele zorgactiviteiten samen
 3. U kunt de achterliggende datasets downloaden voor het maken van eigen analyses.


'Zorgverzekeraars hebben bij onderhandelingen niet langer een informatievoorsprong'

Roger Smeets, sales advisor Maastricht UMC+


Toegang tot de Verkoopprijzenbenchmark

U vindt de Verkooprijzenbenchmark onder het kopje Financieel in het DHD-dashboard: https://dashboard.dhd.nl. Ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de NVZ of NFU kunnen eenvoudig en zonder meerkosten toegang krijgen.


Aanvullende informatie in het DHD-dashboard


DHD-dashboard.jpg


Naast de Verkoopprijzenbenchmark vindt u in het DHD-dashboard ook de Contractafsprakenmonitor, informatie over uw marktaandelen, Verwijsgedrag huisartsen, de Patiëntenmonitor, de Zorgprofielenbenchmark, de Geneesmiddelenmonitor en de Monitor digitale zorg. Daarnaast kunt u in het dashboard de LBZ-indicatoren analyseren.