Klankbordgroep Registratiestandaarden

​​​​​De Nederlandse ziekenhuizen en UMC’s zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Diagnosethesaurus en de Verrichtingenthesaurus. Om dit te faciliteren, is in overleg met de NVZ en NFU in 2016 de Klankbordgroep Registratiestandaarden opgericht.​

De Klankbordgroep Registratiestandaarden is samengesteld uit informatie-architecten, zorgadministrateurs en EPD-experts van twaalf zorginstellingen, de FMS en DHD. De Klankbordgroep komt vier keer per jaar bij elkaar om onder meer de implementatie, het gebruik en de doorontwikkeling van de thesauri te bespreken.

De resultaten van deze bijeenkomsten worden teruggekoppeld aan de adviesraad Productportfolio (in oprichting). Daarnaast worden ze verwerkt in documentatie over de thesauri (zoals richtlijnen en implementatiehandreiking) en procedures (zoals het wijzigingsproces).


Samenstelling klankbordgroep

 • Alrijne Ziekenhuis

 • AMC

 • Amphia Ziekenhuis

 • Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

 • Erasmus MC

 • Gelre ziekenhuizen

 • LUMC

 • Noorderbreedte

 • St Jansdal

 • UMCG

 • VUmc

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)


Notulen klankbordgroep

Onderstaand vindt u de notulen van de afgelopen vergaderingen van de klankbordgroep.​​

Notulen Klankbordgroep Registratiestandaarden - november 2017.pdf

Notulen Klankbordgroep Registratiestandaarden - mei 2017.pdf

Notulen klankbordgroep Registratiestandaarden - april 2017.pdf


Notulen klankbordgroep Registratiestandaarden - november 2016.pdf