Verrichtingenthesaurus

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De Verrichtingenthesaurus is een lijst met medisch relevante termen van verrichtingen bij patiënten in de taal die medisch specialisten in de praktijk gebruiken. DHD heeft de Verrichtingenthesaurus ontwikkeld in nauw overleg met de wetenschappelijke verenigingen, ziekenhuizen, artsen en andere zorgverleners en Nictiz.​

Wat kunt u ermee?

De Verrichtingenthesaurus ondersteunt artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners bij het gestandaardiseerd vastleggen van verrichtingen in het elektronisch patiëntendossier (EPD). De geregistreerde verrichtingen leiden (indien van toepassing) automatisch af naar de financieel georiënteerde codes voor zorgactiviteiten, de ZA-codes. De lijst is gekoppeld aan de internationale standaarden SNOMED CT en LOINC, en gegroepeerd in views per specialisme die kunnen overlappen.

De vastgelegde gegevens kunnen meervoudig worden gebruikt.​ Op die manier sluit de thesaurus aan bij het programma Registratie aan de bron. Zo kunnen, na oplevering van de Verrichtingenthesaurus, praktische toepassingen aan de thesaurus worden gekoppeld. Bij de Diagnosethesaurus gebeurt dit al. Een voorbeeld is CRAMP, een database van zeldzame spierziekten die wordt aangeleverd via de LBZ. De database wordt gevuld met diagnosen die door middel van de Diagnosethesaurus door ziekenhuizen worden geregistreerd.

 

Voor wie is het bedoeld?

Gebruikers zijn artsen, maar ook verpleegkundigen, OK-assistenten, laboranten, poliassistenten en andere zorgverleners. Daarnaast krijgen medisch codeurs en zorgadministrateurs met de thesaurus te maken. Onder andere medisch specialisten, bestuurders en managers, wetenschappers, DHD en de patiënt zelf profiteren van de voordelen – betere data –​ van de Verrichtingenthesaurus.


Afleidingen naar ZA-codes

Om de financiële administratie goed te laten verlopen, leidt de Verrichtingenthesaurus – indien van toepassing – de gekozen term automatisch af naar zorgactiviteiten (ZA-codes) ten behoeve van de declaratie. ​ De afleidingen worden opgesteld in nauw overleg met de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten. Daarnaast worden administrateurs uit ziekenhuizen en UMC's hierbij betrokken.

De voordelen van de 'automatische' afleidingen zijn:​

  • ​​Bij doorontwikkeling of wijziging van ZA-codes of registratieregels is alleen een eenmalige landelijke aanpassing van de vertaaltabel nodig die lokaal in het EPD wordt geladen.

  • Medisch specialisten en andere zorgverleners ervaren van deze wijzigingen niet langer de (administratieve) last; zij blijven de klinisch relevante term registreren. Aanpassingen vinden op de achtergrond plaats.

Per verrichting is er een afleiding naar de bijbehorende ZA-code, onafhankelijk van het specialisme dat die verrichting uitvoert. Er zijn ook verrichtingen die geen afleiding naar een ZA-code hebben wanneer er (nog) geen ZA-code beschikbaar is maar de verrichting wel nodig is voor medisch-inhoudelijke dossiervoering.

De vastgelegde data kunnen ook worden (her)gebruikt ten behoeve van statistiek en externe rapportages, zoals de LBZ, de DIS en kwaliteitsrapportages. ​


Beschikbaarheid Verrichtingenthesaurus

Momenteel wordt de productieversie van de Verrichtingenthesaurus voorbereid. Dat gebeurt in opdracht van de NVZ en NFU en in nauwe samenwerking met onder meer de wetenschappelijke verenigingen. Sinds juni 2017 wordt de Verrichtingenthesaurus maandelijks als bè​ta uitgeleverd.​ Met deze bè​ta-versie kunnen ziekenhuizen bijvoorbeeld alvast een impactanalyse uitvoeren.

​​

​Meer info

Bekijk voor meer informatie het filmpje onderaan deze pagina of neem contact op met Sung-Wook Noort: 030 273 97 00. U kunt ook een bericht sturen​​.


Overgang Verrichtingenbestand (CBV) naar Verrichtingenthesaurus​

Een aantal ziekenhuizen maakt nu nog gebruik van het Verrichtingenbestand (CBV)​. Het CBV wordt tot een jaar na de initiële publicatie van de Verrichtingenthesaurus onderhouden. Om de migratie van het CBV naar de Verrichtingenthesaurus te faciliteren voor de gebruikersorganisaties levert DHD een migratietabel op die – voor zover mogelijk – de mapping bevat tussen de oude CBV-codering en de Verrichtingenthesaurus. Deze migratietabel zal gedurende twaalf maanden na oplevering van de Verrichtingenthesaurus worden onderhouden met het oog op wijzigingen in de Verrichtingenthesaurus. Op deze manier krijgen ziekenhuizen de tijd voor implementatie van de Verrichtingenthesaurus in het EPD en de decentrale systemen. Daarna blijft het CBV in 'bevroren' toestand bestaan.​


Overige registratiegroepen Verrichtingenbestand (CBV) in Verrichtingenthesaurus

Naast medisch specialistische verrichtingen omvat het Verrichtingenbestand (CBV) een aantal andere registratiegroepen. Mede op verzoek van CBV-gebruikende ziekenhuizen is de inhoud van de Verrichtingenthesaurus uitgebreid met de overige relevante registratiegroepen uit het CBV, zodat zorgprofessionals bijvoorbeeld ook de paramedische verrichtingen eenduidig kunnen vastleggen.

De Verrichtingenthesaurus bevat vanaf de eerste oplevering ook de verrichtingentermen van deze overige registratiegroepen. Dit betekent dat ziekenhuizen straks kunnen kiezen of ze alleen het Verrichtingenthesaurus-deel met medisch specialistische verrichtingentermen gebruiken, of de termen van alle registratiegroepen. Beide kunnen tegelijkertijd worden geïmplementeerd aan de hand van één bestand.