Documentatie Verrichtingenthesaurus

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Op deze pagina vindt u verschillende documenten met betrekking tot de Verrichtingenthesaurus. Dit betreft zowel technische documentatie over de inhoud van de Verrichtingenthesaurus als documenten die ziekenhuizen kunnen gebruiken bij de implementatie van de thesaurus. Daarnaast staan in de toolkit doorverwijzingen naar allerhande achtergrondinformatie.

Basispresentatie Verrichtingenthesaurus

De basispresentatie schetst in grote lijnen hoe de Verrichtingenthesaurus tot stand is gekomen, hoe het is ​opgebouwd en tot welke voordelen het leidt. Voor een uitdieping van deze onderwerpen verwijzen wij u naar de overige documentatie op deze pagina. De basispresentatie Verrichtingenthesaurus kan hier worden gedownload en kunt u naar eigen inzicht aanpassen voor gebruik in uw instelling.


​​​Toolkit Verrichtingenthesaurus

De toolkit biedt ziekenhuizen informatie over de Verrichtingenthesaurus. Het document beschrijft onder andere de relatie van de thesaurus met diverse programma’s, de manier waarop het de registratielast van ziekenhuizen helpt verlagen en hoe verdere toepassingen kunnen worden geïnitieerd. De toolkit kan hier worden gedownload.


​​Inhoudelijke richtlijnen Verrichtingenthesaurus

​​Om landelijk afgestemde uniforme verrichtingenlijsten te realiseren, zijn heldere richtlijnen nodig. Ook beschrijven de richtlijnen de opbouw van de inhoud en de eisen waaraan aanvragen/wijzigingen moeten voldoen. De richtlijnen kunnen hier​​ worden gedownload.

​​​

Use cases Verrichtingenthesaurus​

De use cases beschrijven hoe de behandelaar (medisch specialist, verpleegkundige, laborant) en zorgadministratie de Verrichtingenthesaurus kunnen gebruiken binnen het EPD/ZIS. Daarnaast vinden leveranciers in de use cases en het uitleverformaat hoe de thesaurus in het EPD/ZIS kan worden ingebouwd.​ De use cases kunnen hier worden gedownload.


Implementatiehandreiking Verrichtingenthesaurus

De implementatiehandreiking dient als leidraad bij het opstellen van het eigen projectplan in ziekenhuizen voor vooronderzoek/impactanalyse naar implementatie en/of daadwerkelijke implementatie van de Verrichtingenthesaurus. De handreiking kan hier worden gedownload.


​​Implementatierichtlijnen Diagnose- en Verrichtingenthesaurus

Dit document bevat de richtlijnen en voorwaarden voor het implementeren en ondersteunen van de Diagnose- en de Verrichtingenthesaurus. Het document is geschreven voor EPD/ZIS-leveranciers en applicatiebeheerders van zorginstellingen die de thesauri implementeren en ondersteunen.​ De implementatierichtlijnen voor het huidige uitleverformaat 4.0 kunnen hier worden gedownload.


Richtlijnen ondersteunende migratietabel CBV – Verrichtingenthesaurus

Met de release van de Verrichtingenthesaurus zal het Verrichtenbestand (CBV) op den duur verdwijnen. DHD heeft een migratietabel opgesteld die ziekenhuizen kunnen gebruiken bij de overgang van het CBV naar de Verrichtingenthesaurus. In het richtlijnendocument leest u hoe de migratietabel tot stand is gekomen en hoe u deze kunt gebruiken. De richtlijnen voor de migratietabel kunnen hier worden gedownload.


Meer informatie

Naast bovenstaande documenten zijn er meer informatiebronnen met betrekking tot de (context van de) Verrichtingenthesaurus. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden. Voor een toelichting op deze bronnen verwijzen we u naar de Toolkit Verrichtingenthesaurus bovenaan deze pagina.