De Verrichtingenthesaurus in uw ziekenhuis

U wilt de Verrichtingenthesaurus gaan gebruiken in uw ziekenhuis. De bestanden om in het EPD in te laden, vindt u via Mijn DHD. Voordat u gaat implementeren, raden wij aan een impactanalyse uit te voeren. Hiermee onderzoekt u wat het gebruik van de Verrichtingenthesaurus betekent voor de mensen, processen en systemen in uw ziekenhuis.

Wat verandert er voor mijn ziekenhuis?

U bent gewend om op uw eigen manier verrichtingen te registreren in het EPD. Een overgang naar de Verrichtingenthesaurus brengt veranderingen met zich mee. Wat er precies voor u verandert, is afhankelijk van de uitgangssituatie. In hoofdlijnen komt het neer op het volgende:

  • CBV-ziekenhuizen merken met name dat de geregistreerde termen beter aansluiten bij de actuele medische praktijk en dat ze herkenbaarder zijn voor de arts.
  • Ziekenhuizen die nu alleen zorgactiviteiten registreren, gaan over van een financieel-georiënteerde naar een medisch-georiënteerde vastlegging van verrichtingen met automatische afleiding naar ZA-codes.
  • De impact op ziekenhuizen met eigen codes is sterk afhankelijk van de invulling daarvan. Bijvoorbeeld van de vraag of ze specifiek of generiek zijn en wel of niet automatisch naar ZA-codes afleiden.

Door een impactanalyse uit te voeren, gaat u dieper op de veranderingen voor de verschillende afdelingen binnen uw ziekenhuis.

De Verrichtingenthesaurus in uw ziekenhuis.jpg

Impactanalyse: dit houdt het in

Een impactanalyse geeft u duidelijkheid over wat de Verrichtingenthesaurus betekent voor uw ziekenhuis en welke voordelen het oplevert. Voor de impactanalyse richt u een breed samengesteld projectteam in met vertegenwoordiging van alle afdelingen die direct of indirect bij de registratie van verrichtingen betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan medisch specialisten, zorgadministrateurs, informatiearchitecten en de EPD-beheerder binnen uw ziekenhuis.

Afhankelijk van de insteek is de doorlooptijd van een impactanalyse grofweg twee tot zes maanden en krijgt u onder meer inzicht in:

  • de werking van de Verrichtingenthesaurus;
  • wat het betekent voor de data, processen en mensen in uw ziekenhuis;
  • welke aanpassingen nodig zijn in systemen zoals het EPD;
  • de kosten en baten.

Tevens stelt u een implementatieplan met bijbehorende planning op.


'Pak de implementatie van de Verrichtingenthesaurus samen met een ander groot project'

Jos van Helvoirt, hoofd Zorgadministratie Noordwest Ziekenhuisgroep


Implementatie van de Verrichtingenthesaurus

Impactanalyse uitgevoerd en alle seinen op groen? Dan kunt u de Verrichtingenthesaurus gaan implementeren. U doet dit aan de hand van het implementatieplan dat u tijdens de impactanalyse hebt opgeleverd. 


Meer informatie

Op deze pagina kunt u verschillende hulpmiddelen downloaden voor de impactanalyse, waaronder de implementatiehandreiking  en richtlijnen voor het gebruik. Daarnaast kan DHD u ondersteuning bieden bij de impactanalyse en implementatie. Neem voor meer informatie contact met ons op.