Klankbordgroep Registratiestandaarden

​​​​​De Nederlandse ziekenhuizen en UMC’s zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Diagnosethesaurus en de Verrichtingenthesaurus. Om dit te faciliteren, is in overleg met de NVZ en NFU in 2016 de Klankbordgroep Registratiestandaarden opgericht.​

De Klankbordgroep Registratiestandaarden is samengesteld uit informatie-architecten, zorgadministrateurs en EPD-experts van zorginstellingen en DHD. De Klankbordgroep komt twee keer per jaar bij elkaar om te adviseren over de implementatie, het gebruik en de doorontwikkeling van de thesauri.

De adviezen van de klankbordgroep worden meegenomen in de besluitvorming over onder meer de doorontwikkeling van de thesauri. Daarnaast worden ze verwerkt in documentatie over de thesauri (zoals richtlijnen en implementatiehandreiking) en procedures (zoals het wijzigingsproces).


Samenstelling klankbordgroep

  • Alrijne Ziekenhuis
  • AMC/VUmc
  • Amphia Ziekenhuis
  • Erasmus MC
  • LUMC
  • Noorderbreedte
  • Noordwest Ziekenhuisgroep
  • SJG Weert
  • St Jansdal
  • UMCG