Klankbordgroep Registratiestandaarden

​​​​​De Nederlandse ziekenhuizen en umc’s zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Diagnosethesaurus en de Verrichtingenthesaurus. Om dit te faciliteren, is in overleg met de NVZ en NFU de Klankbordgroep Registratiestandaarden opgericht.​

De Klankbordgroep Registratiestandaarden is samengesteld uit CMIO's, informatiemanagers, zorgadministrateurs en epd-experts van zorginstellingen en DHD. De Klankbordgroep komt drie keer per jaar bij elkaar om DHD te adviseren over implementatie, gebruik en doorontwikkeling van de thesauri.

De adviezen van de klankbordgroep worden meegenomen in de besluitvorming over onder meer de doorontwikkeling van de thesauri. Daarnaast worden ze verwerkt in documentatie over de thesauri (zoals richtlijnen en implementatiehandreiking) en procedures (zoals het wijzigingsproces).


Samenstelling klankbordgroep

  • Amphia Ziekenhuis
  • Amsterdam UMC
  • Erasmus MC
  • LUMC
  • Noordwest Ziekenhuisgroep
  • SJG Weert
  • St Jansdal
  • UMCG
  • Zorggroep Noorderbreedte