Verwijsgedrag huisartsen

Met Verwijsgedrag huisartsen heeft u inzicht in het percentage verwijzingen door huisartsen naar uw ziekenhuis. Zo kunt u bijvoorbeeld de verschillen tussen regio’s of huisartsen analyseren. Ook kunt u individuele huisartsen selecteren.

Verwijsgedrag huisartsen geeft u op verschillende niveaus inzicht in de verwijzingen van huisartsen. Deze inzichten kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor het relatiemanagement met de huisartsen. Zo kunt u met de visualisatie op gemeente- en postcode-4-niveau zien hoeveel procent van het totaal aantal verwijzingen naar uw ziekenhuis gaat. Hierbij kunt u filteren op jaar/kwartaal, diagnosegroep en specialisme.

Gaat u aan de hand van de analysetool een slag dieper, dan kunt u ook op het niveau van individuele huisartsen overzichten maken. Per huisarts ziet u het aantal verwijzingen naar uw ziekenhuis afgezet tegen zijn/haar totaal aantal verwijzingen. In de analysetool kunt u op dezelfde waarden filteren als in de visualisatie en daarnaast ook op leeftijd en geslacht van de patiënt.


Twee analyseniveaus

U kunt Verwijsgedrag huisartsen op twee manieren gebruiken:

  1. Voor een snel beeld kunt u gebruikmaken van de visualisatie. Hierbij kunt u per jaar, specialisme, diagnosegroep en gemeente/postcodegebied overzichten samenstellen.
  2. U kunt de achterliggende datasets downloaden voor het maken van eigen analyses.


Toegang tot Verwijsgedrag huisartsen

U vindt het instrument Verwijsgedrag huisartsen onder het kopje Markt in het DHD-dashboard: https://dashboard.dhd.nl. Ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de NVZ of NFU kunnen eenvoudig toegang krijgen.


Aanvullende informatie in het DHD-dashboard
Naast Verwijsgedrag huisartsen vindt u in het DHD-dashboard ook de Verkoopprijzenbenchmark, de Contractafsprakenmonitor, informatie over uw marktaandelen, de Patiëntenmonitor, de Zorgprofielenbenchmark, de Geneesmiddelenmonitor en de Monitor digitale zorg. Daarnaast kunt u in het dashboard de LBZ-indicatoren analyseren.