Zorgprofielenbenchmark

​Met de Zorgprofielenbenchmark kunt u per zorgproduct bekijken welke zorg in uw ziekenhuis wordt verleend in vergelijking met andere ziekenhuizen. Door deze aantallen naast elkaar te leggen, kunt u de doelmatigheid en kwaliteit van de zorg analyseren.

Zorgprofielenbenchmark.png


Twee analyseniveaus

U kunt de Zorgprofielenbenchmark op twee manieren gebruiken:

  1. Voor een snel beeld kunt u gebruikmaken van de visualisatie. Hierbij kunt u per jaar, zorgproductgroep, zorgproduct en zorgprofielklasse overzichten samenstellen.
  2. U kunt de achterliggende datasets downloaden voor het maken van eigen analyses.


Toegang tot de Zorgprofielenbenchmark

U vindt de Zorgprofielenbenchmark onder het kopje Productie in het DHD-dashboard: https://dashboard.dhd.nl. Ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de NVZ of NFU kunnen eenvoudig toegang krijgen.


Aanvullende informatie in het DHD-dashboard




Naast de Zorgprofielenbenchmark vindt u in het DHD-dashboard ook de Verkoopprijzenbenchmark, de Contractafsprakenmonitor, informatie over uw marktaandelen, Verwijsgedrag huisartsen, de Patiëntenmonitor, de Geneesmiddelenmonitor en de Monitor digitale zorg. Daarnaast kunt u in het dashboard de LBZ-indicatoren analyseren.