ZUIVER

ZUIVER is het chirurgiedashboard dat is ontwikkeld op verzoek van de umc’s. Met behulp van ZUIVER kunnen specialismen Heelkunde gegevens over de kwaliteit van zorg vergelijken met andere instellingen.


In ZUIVER kunt u analyses maken op basis van de volgende uitkomstindicatoren:

  • Klinische sterfte
  • Heropnamen (< 30 dagen)
  • Onverwacht Lange Opnameduur (OLO)
  • Gemiddelde opnameduur
  • Heroperaties (< 30 dagen)

ZUIVER chirurgiedashboard DHD.png

U kunt de eigen scores voor deze indicatoren spiegelen aan de scores van andere instellingen. Daarbij kunt u filteren op verschillende patiëntcategorieën en inzoomen op de onderliggende patiëntgegevens van de eigen instelling. Dit levert waardevolle informatie op die u kunt gebruiken bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg. 

Omdat ZUIVER is gebaseerd op de bestaande aanleveringen voor de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) brengt het geen extra registratielast met zich mee.


Toegang tot ZUIVER

U vindt ZUIVER via https://zuiver.dhd.nl. Alle umc’s hebben eenvoudig toegang tot het instrument. U kunt een account aanvragen via de lokaal beheerder in uw ziekenhuis. Weet u niet wie dit is? Neem dan contact met ons op.