Registratie & data

Waardevolle informatie voor analyses en benchmarking begint bij betrouwbare data. Daarom is het belangrijk dat patiëntgegevens op een generieke manier worden vastgelegd in het epd en deze data tijdig en uniform worden aangeleverd aan DHD. Dit vraagt om een samenspel van schakels in het ziekenhuis: van artsen en medisch codeurs tot zorgadministraties, BI-afdelingen en functioneel beheerders.

​Het begint aan de bron

WEB_sRGB_20200925_DHD_B2A9261.jpgAls arts heb je belang bij een goede dossiervoering. Als je patiëntgegevens gestandaardiseerd vastlegt in het epd, krijg je nog beter inzicht in de zorg die je hebt geleverd en kun je deze cijfers spiegelen aan andere instellingen. Deze informatie is bovendien belangrijk voor andere schakels binnen en buiten het ziekenhuis. De Diagnose- en Verrichtingenthesaurus zijn hulpmiddelen voor het eenduidig vastleggen van deze medische gegevens. Afleidingen naar o.a. dbc's volgen automatisch op de achtergrond.

De thesauri zijn samen met de ziekenhuizen en andere partijen ontwikkeld. Ze sluiten bovendien aan op (inter)nationale initiatieven, waaronder de zorginformatiebouwstenen (zibs) van het programma Registratie aan de bron en SNOMED CT.

Een belangrijke schakel in het toepasbaar maken van deze data is de medisch codeur. Om hen te ondersteunen, levert DHD elk kwartaal codeeradviezen voor de ICD-10 uit en worden kennissessies georganiseerd om de adviezen met elkaar te bespreken.


LBZ: de databank voor ziekenhuiszorg

Een groot deel van de vastgelegde patiëntgegevens komt samen in de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Alle Nederlandse ziekenhuizen leveren maandelijks wettelijk verplicht data aan. DHD faciliteert deze aanleveringen en verwerkt de data tot informatie op het gebied van kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering. Daarnaast kunnen de LBZ-data aan de hand van gegevensverzoeken worden opgevraagd voor o.a. wetenschappelijk onderzoek. Een terugkoppeling op de aanleveringen en kwaliteit van de LBZ-data wordt gegeven in het LBZ-portaal.


Datahub

Zorginstellingen leggen steeds meer gegevens vast en deze data worden door een groot aantal instanties uitgevraagd. Het terugbrengen van de registratielast is daarom een belangrijk aandachtspunt. Als verbindende schakel tussen zorginstellingen die data voor onder andere kwaliteitsregistraties aanleveren en de verwerkers van de data neemt de Datahub een deel van deze lasten weg. Daarnaast geeft het zorginstellingen meer grip op de eigen data en neemt de kwaliteit toe.Alle producten en diensten binnen dit thema op een rij


We doen het met elkaar

Van vastlegging naar bewerking en aanlevering van de data: zowel binnen als buiten het ziekenhuis zijn verschillende schakels betrokken om samen tot waardevolle informatie te komen. Daarom zijn we constant met elkaar in gesprek om aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk.

Zo organiseren we verschillende evenementen, zie deze pagina voor een actueel overicht. Ook kunt u contact met ons opnemen om ondersteuning op maat van onze registratie- en data-experts aan te vragen.


Niks missen over dit thema? Volg ons dan op LinkedIn of schrijf u in voor de nieuwsbrief.