Toegang tot producten

​Als ziekenhuismedewerker heeft u eenvoudig en in de meeste gevallen zonder meerkosten toegang tot onze informatieproducten en diensten. De lokaal beheerder in uw ziekenhuis kan u toegang verlenen. Per product kunnen een of meerdere lokaal beheerders worden aangesteld door de raad van bestuur van uw ziekenhuis.

Toegang via de lokaal beheerder

Wanneer u gebruik wilt maken van een informatieproduct kunt u toegang aanvragen via de betreffende lokaal beheerder in uw ziekenhuis. Zij kunnen gebruikersrechten aan uw account toevoegen of een account voor u aanmaken als u deze nog niet heeft. Weet u niet wie de juiste lokaal beheerder is? Onze Servicedesk helpt u graag verder. 

Om het overzichtelijk voor u te maken, kunt u uw DHD-gebruikersaccount voor meerdere producten gebruiken. Ook kunt u met uw account inloggen op Mijn DHD. In deze persoonlijke omgeving kunt u eenvoudig navigeren naar de producten waar u toegang toe heeft, bestanden downloaden en eigen documenten beveiligd naar DHD sturen. 


Wat is een lokaal beheerder?

Een lokaal beheerder regelt binnen uw ziekenhuis het accountbeheer voor een of meerdere producten of diensten van DHD. Dat wil zeggen dat hij of zij medewerkers binnen uw ziekenhuis kan toevoegen als gebruiker voor een bepaald product. Door dit lokaal te regelen, houdt uw ziekenhuis zelf grip op wie bepaalde informatie in mag zien. Dit is belangrijk, omdat de producten van DHD privacygevoelige informatie kunnen bevatten.

Elk product heeft een eigen lokaal beheerder. Dit kan per product verschillen of voor alle producten dezelfde persoon zijn. Ook kan één product meerdere lokaal beheerders hebben. 

Om lokaal beheerder te worden voor een of meerdere producten, vult u het ‘wijzigingsformulier lokaal beheerder’ in. U kunt dit formulier downloaden via de pagina ‘Handleidingen’ in Mijn DHD of aanvragen via onze Servicedesk. Het formulier dient door de raad van bestuur van uw ziekenhuis te worden ondertekend. 


Niet werkzaam in een ziekenhuis?

Bent u niet werkzaam in een ziekenhuis en wilt u toegang tot een of meerdere producten of diensten? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.


Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met onze Servicedesk