Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Grip op kwaliteitsregistraties met de Datahub

Vanuit de ambitie ‘meer grip en minder lasten’ sluiten wij kwaliteitsregistraties aan op de Datahub. De moderne infrastructuur van de Datahub is ingericht op het veilig en efficiënt ontvangen, verwerken, valideren, terugkoppelen en distribueren van data.

Voordelen van de Datahub

 • Onze experts denken mee over de meest gunstige inrichting van het datamodel en de aanleveroplossingen.
 • Automatische aanlevering van bestanden via FHIR en xml (via een API) is mogelijk; dit zorgt voor aanzienlijk minder registratielast.
 • Om dubbele aanlevering te voorkomen, kunnen koppelingen met andere binnen DHD aanwezige databronnen worden gemaakt.
 • Ziekenhuizen houden grip op de aanleveringen via het Datahub-portaal.
 • De terugkoppeling van data voor leer- en verbeterdoeleinden vindt plaats via interactieve dashboards.
 • Juridische aspecten zijn vastgelegd in heldere overeenkomsten.
 • We zorgen voor veilige opslag, verwerking, beheer en distributie van data conform NEN 7510 en ISO 27001.
 • Onze oplossingen zijn kostenefficiënt; wij hebben geen winstoogmerk en maken waar mogelijk hergebruik van bestaande bouwstenen.

Aangesloten registraties

Op de Datahub zijn verschillende soorten kwaliteitsregistraties aangesloten, waaronder ook registraties op het gebied van waardegedreven zorg/Value Based Health Care en ketenzorg.

 1. Cataractregistratie (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap)
 2. Dutch Quality registry Rheumatoid Arthritis (Dutch Quality institute Rheumatic and Musculoskeletal Diseases)
 3. Revalidatie Impact Scores (Stichting Revalidatie Impact)
 4. Het Nederlands CP register (Stichting Revalidatie Impact)
 5. Dutch Otological Quality Registry (Stichting Kwaliteitsregistratie KNO)
 6. Landelijke Traumaregistratie (Landelijk Netwerk Acute Zorg)

De aangeleverde data worden teruggekoppeld in dashboards met spiegelinformatie ten behoeve van leren en verbeteren.

Inzoomen op DQRA: geen dubbele registratielast

De kwaliteitsregistratie DQRA (reumatoïde artritis) bestaat voor een deel uit data die ziekenhuizen aanleveren aan de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) . Alle ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de NVZ of NFU leveren deze gegevens al standaard aan DHD en hoeven dit dus niet nogmaals te doen. De gegevens die via de Datahub worden ontvangen, waaronder DAS28-scores (uitkomsten van ziekteactiviteitsmetingen), worden aan de LBZ-data gekoppeld.

Inzoomen op de cataractregistratie: 80% minder registratielast

Bij de ontwikkeling van de Datahub is geanticipeerd op de langetermijnvisie voor de standaardisatie van zorginformatie: kwaliteitsdata worden gestandaardiseerd aan de bron vastgelegd en automatisch – als zorginformatiebouwstenen (zibs) – uit het epd gehaald. Voor de cataractregistratie is deze methode inmiddels succesvol in de praktijk gebracht door een samenwerking tussen de afdeling Oogheelkunde van het Radboudumc, het programma Registratie aan de bron, registratiehouder NOG en DHD.

Een effectmeting toont aan dat de registratielast van de afdeling Oogheelkunde van het Radboudumc met 80% is verlaagd. Waar zorgverleners eerst gemiddeld 2 minuten en 40 seconden per patiënt kwijt waren aan het overtypen van zorginformatie uit het epd, is de hoeveelheid handmatig werk inmiddels teruggebracht naar gemiddeld 32 seconden per patiënt. Dit komt neer op 80% minder registratielast.

Aansluiting andere dataverzamelingen

De Datahub is tevens geschikt om andere dataverzamelingen op aan te sluiten, zoals in 2021 is gebeurd voor de verzameling van inkooptarieven van medische hulpmiddelen voor de NFU (NFU-inkooptarievenbenchmark)

Ziekenhuizen betrokken bij ontwikkeling(en)

Ziekenhuizen praten via de strategische adviesgroep en klankbordgroep Kwaliteit actief mee over korte- en langetermijnontwikkelingen van de Datahub. Hiermee bewaken we dat oplossingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk en blijven we gezamenlijk scherp op het realiseren van de ambitie ‘meer grip, minder lasten’.

Samenwerken aan landelijke verbeteringen

Op landelijk niveau wordt gewerkt aan het stroomlijnen en optimaliseren van het kwaliteitsregistratielandschap binnen de medisch-specialistische zorg. De hiervoor opgerichte Inhouds-governancecommissie (IGC) en Data-governancecommissie (DGC) houden zich bezig met de regie op en toetsing van respectievelijk de inhoud en het dataverwerkingsproces van kwaliteitsregistraties.

DHD is aangesloten bij de Samenwerkende Data Verwerkers (SDV), dat naast DHD bestaat uit MRDM, Deutsche Telekom Healthcare, IVZ, Klinische Informatiekunde Amsterdam UMC en SDB Groep. Via de SDV is DHD betrokken bij de totstandkoming van de criteria voor dataverwerking die ten grondslag zullen liggen aan de toetsing door de DGC. Bij het aansluiten van kwaliteitsregistraties op de Datahub nemen we deze criteria in acht en implementeren we waar nodig samen met registratiehouders en ziekenhuizen oplossingen om verzamel- en verwerkingsprocessen te verbeteren.

Veelgestelde vragen over de Datahub

Hieronder staan enkele veelgestelde vragen over de Datahub. Meer vragen en antwoorden vindt u op deze pagina.

Hoe lever ik een bestand aan via de Datahub?

Via https://datahub.dhd.nl bereikt u het Datahub-portaal. Klik na inloggen in de bovenste balk op de pagina ‘Bestanden aanleveren’. Klik vervolgens op het rood omlijnde veld om de verkenner te openen of sleep een bestand in het veld. Als de bestandsnaam nog niet volledig is, kunt u deze aanvullen met behulp van de velden die verschijnen. Daarna klikt u op ‘controleren’ en ‘aanleveren’.

Laatst gewijzigd op

Waar vind ik het verwerkingsverslag van een aangeleverd bestand?

Op de pagina ‘Aangeleverd’ klikt u op ‘Details’ achter de aanlevering waarvan u het verwerkingsverslag wilt zien. Kies vervolgens voor het tabblad ‘Verslag’.

Voor afgekeurde aanleveringen en aanleveringen met fouten kunt u vanaf de homepagina direct op ‘Details’ klikken.

Laatst gewijzigd op

Wat betekent de verwerkingsstatus van het bestand?

De statussen betekenen het volgende:

 • Afgekeurd: er is (minimaal) één bestandsfout.
 • Verwerkt met fouten: er is minimaal één data-inhoudelijke fout (recordfout of celfout).
 • Verwerkt met waarschuwingen: er zijn alleen waarschuwingen.
 • Verwerkt: er zijn geen fouten of waarschuwingen.

Laatst gewijzigd op

De Datahub voor u?

De Datahub brengt de ziekenhuizen en kwaliteitsregistraties nu en in de toekomst praktische voordelen en meer grip op hun data. Wilt u weten wat wij specifiek voor uw kwaliteitsregistratie, ziekenhuis of specialisme/afdeling kunnen betekenen? Of heeft u andere vragen? Neem contact met ons op via 030 799 61 65 of via onderstaand formulier.

(Optioneel)