Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Inzicht in oncologische zorg

IKNL en DHD werken samen aan het ontsluiten van waardevolle informatie. Door data en inzichten te bundelen, ondersteunen we ziekenhuizen om zo efficiënt mogelijk te leren van de geleverde zorg. Een van de resultaten hiervan is de Monitor Oncologische Zorg, waarmee kankerdiagnosen en behandelingen in het eigen ziekenhuis kunnen worden vergeleken met regionale en landelijke gemiddelden.

Monitor Oncologische Zorg

Sinds het begin van de coronacrisis werken het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en DHD intensief samen aan het leveren van zo volledig mogelijke stuurinformatie over de oncologische zorg. Deze rapportages over het aantal kankerdiagnosen (uit de NKR, zie onderstaand) en behandelingen (LBZ) zijn vervolgens verder ontwikkeld tot de Monitor Oncologische Zorg.

De data in de online applicatie worden maandelijks bijgewerkt voor alle kankersoorten. De monitor geeft daarmee snelle en meer volledige informatie over diagnostiek en behandelingen in de oncologie. Zo verkrijgt u snel en beknopt inzicht in de geleverde oncologische zorg per tumorsoort, bijvoorbeeld over het aantal en de typen behandelingen. U kunt de data van uw eigen ziekenhuis vergelijken met uw oncologisch netwerk en landelijke cijfers.

U kunt toegang tot de Monitor Oncologische Zorg aanvragen via de lokaal beheerder in uw eigen ziekenhuis.

Ga naar de Monitor Oncologische Zorg

Nu ook palliatieve zorg in de monitor

IKNL en DHD hebben de Monitor Oncologische Zorg uitgebreid met informatie over palliatieve zorg en zorg in de laatste levensfase van in het ziekenhuis overleden kankerpatiënten. Ziekenhuizen kunnen hiermee analyseren hoe vaak er sprake is van passende en potentieel niet-passende zorg in de laatste levensfase.

Lees meer

NKR en LBZ: volledige informatie over de Nederlandse kankerzorg

Voor de Monitor Oncologische Zorg worden twee databronnen gecombineerd: de NKR en LBZ. De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) is een landelijke database met betrouwbare gegevens van alle patiënten met kanker. De meerwaarde van de NKR ligt in de validatie door datamanagers van IKNL, waarmee zorgprofessionals in de ziekenhuizen worden ontzorgd en de onafhankelijkheid van de data wordt vergroot.

De LBZ-database bevat een volledig overzicht van de geleverde zorg in de Nederlandse ziekenhuizen, waaronder ook alle oncologische behandelingen. Gezamenlijk bevatten de twee databases de gegevens over alle oncologische diagnosen en behandelingen. Ziekenhuizen beschikken hiermee over een actuele, landelijk complete benchmark voor vergelijking op regionaal en landelijk niveau. In de toekomst worden de databronnen verder verrijkt met onder andere gegevens over de kwaliteit van leven van patiënten.

Samenwerking IKNL en DHD geïntensiveerd

In juli 2022 hebben IKNL en DHD een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarmee de samenwerking verder wordt geïntensiveerd. Het uitgangspunt is dat beide partijen samen zo volledig mogelijke inzichten over de oncologische zorg bieden en daarbij de registratielast verminderen. Zo komt relevante informatie sneller beschikbaar voor ziekenhuizen en beleidsmakers.

Lees meer