Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Positionering van uw ziekenhuis

Door ontwikkelingen zoals passende zorg en ketenzorg wordt het voor ziekenhuizen des te belangrijker om hun regionale positie te analyseren en het zorgaanbod daarop af te stemmen. Hiervoor moet de markt blijvend in kaart worden gebracht. Onze informatieproducten bieden onder meer inzichten in marktaandelen, doorverwijzingen van huisartsen en de verdeling van budgetten voor gespecialiseerde zorg.

Ga direct naar: Marktinformatie, Verwijsgedrag huisartsen, Wachttijdenbenchmark, Robijn

Marktinformatie

Met behulp van de tool Marktinformatie krijgt u op strategisch niveau inzicht in ontwikkelingen in de zorg in uw regio en op landelijk niveau. Deze informatie kan worden afgezet tegen de ontwikkelingen in de eigen zorginstelling, om zo bijvoorbeeld businesscases voor specifieke zorg te onderbouwen.

De marktinformatie is beschikbaar op basis van DBC-zorgtypen, ambulante contacten, dag- en klinische opnamen, diagnosegroep en specialisme. Dit kan op verschillende niveaus worden benaderd: van interactieve kaarten met overkoepelende informatie tot achterliggende datasets voor specifieke analyses.

Daarnaast bevat de tool informatie over het verwijsgedrag door huisartsen (voorheen een afzonderlijke tool). Aan de hand van het percentage verwijzingen naar uw ziekenhuis kunt u bijvoorbeeld de verschillen tussen regio’s of huisartsen analyseren. Hierbij kan onder meer worden gefilterd op diagnosegroep en specialisme.

Ga naar Marktinformatie

Wachttijdenbenchmark

Met de Wachttijdenbenchmark krijgt u inzicht in de gemiddelde wachttijd per ziekenhuis. Instellingen leveren de wachttijdengegevens maandelijks aan bij de NZa. DHD koppelt deze data terug als benchmark. Omdat het openbare gegevens betreft, kunt u zelf een selectie maken van zorginstellingen om uw ziekenhuis mee te vergelijken. De tool bevat diverse filtermogelijkheden, zoals overzichten per medisch specialisme.

Ga naar de Wachttijdenbenchmark

Robijn

Met het project Robijn ondersteunen wij umc’s bij het maken van analyses rond de bekostiging van academische zorg op basis van de toelage die zij jaarlijks van het ministerie van VWS ontvangen. Dat doen we aan de hand van analyses en het kwantificeren van wetenschappelijke expertise. Op die manier helpen we umc’s bij hun onderhandelingen met de NZa over aanscherping van de regels en faciliteren we hen als TTP bij de verantwoording van de budgetten. Heeft u hier een vraag over? Neem dan contact met ons op.

Contact