Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Privacy

Privacyverklaring voor website

DHD is ervan overtuigd dat de bescherming van de privacy van de bezoekers van de DHD-website van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Verwerkingsverantwoordelijke
DHD is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkingsverantwoordelijke voor de DHD-website. Oftewel: wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom dat gebeurt en hoe. Wij zijn dan ook verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die we in dit kader ontvangen en zorgen ervoor dat de gegevens op zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.

Persoonsgegevens
DHD kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikmaakt van de diensten van DHD en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DHD verstrekt. DHD kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Naam van uw bedrijf
  • Uw functie
  • Uw e-mailadres
  • Uw (mobiele) telefoonnummer

Dit zijn persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 AVG (alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon).

Verwerkingsdoel en bewaartermijn
DHD verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of om uw registratie te verwerken als u zich aanmeldt voor een event of bijeenkomst. Daarnaast kan DHD uw persoonsgegevens gebruiken als dat nodig is voor het uitvoeren van diensten voor u.

DHD bewaart uw persoonsgegevens maximaal twee kalenderjaren om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DHD verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor het uitvoeren van diensten voor u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookiebeleid
DHD maakt op haar website gebruik van verschillende soorten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites gebruikt kunnen worden om gebruikerservaringen en gebruiksvriendelijkheid te meten en te verbeteren.

Via de cookie-instellingen onderaan onze website kunt u uw cookievoorkeuren op elk moment wijzigen. Als u alleen de noodzakelijke cookies accepteert, kunt u onze website nog steeds bezoeken.

Beveiliging persoonsgegevens
Volgens artikel 32 AVG zijn wij verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Daarom zorgen wij voor passende beveiliging van de persoonsgegevens, onder meer door toepassing van de ISO 27001, ISO 27002, ISO 27701, NEN 7510 en NEN 7512. Wij zijn gecertificeerd voor de normen ISO 27001 en NEN 7510.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG) en het recht op rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens (artikel 16 en 17 AVG). Een verzoek hiertoe kunt u sturen naar fg@dhd.nl, met vermelding van uw contactgegevens.

DHD heeft het recht deze Privacyverklaring DHD-website te wijzigen.