Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Ondersteuning bij medische codering

Goede, eenduidige data liggen aan de basis van betrouwbare informatie. Daarom is het van belang dat data goed gecodeerd worden. DHD geeft advies op het gebied van codering volgens de ICD-10.

ICD-10 staat voor de tiende versie van de International Classification of Diseases and Related Health Problems. De diagnosen die aan de LBZ-registratie worden aangeleverd, worden aan de hand van dit classificatiesysteem gecodeerd. DHD ondersteunt medisch codeurs hierbij door codeervraagstukken te beantwoorden. De gebundelde adviezen worden elke 3 maanden uitgeleverd.

AI-ondersteund coderen

Naast de kwaliteit van de codering is ook efficiëntie een belangrijk aandachtspunt. Om ziekenhuizen hierbij te helpen, zijn we samen met 20 ziekenhuizen een project gestart om met behulp van machine learning ‘automatisch’ dagopnamen in de LBZ te coderen. Het project ging in 2020 van start en sindsdien kan een steeds groter deel van de dagopnamen van een betrouwbare hoofddiagnose worden voorzien. Hierdoor kan de expertise van codeurs worden ingezet waar deze het meest nodig is.

Lees meer

Meer producten voor codeurs

Naast het aanvragen en downloaden van codeeradviezen kunnen medisch codeurs ook gebruikmaken van andere producten en diensten van DHD. We lichten er twee uit:

  • Op de pagina Kwaliteit in het portaal Datakwaliteit & voortgang kan de kwaliteit van de aangeleverde LBZ-data worden gecontroleerd. Hiervoor zijn diverse overzichten beschikbaar. Ook is een codeerspiegel toegevoegd aan het portaal, waarmee instellingen zich met elkaar kunnen vergelijken.
  • De T-Rex, de online viewer voor de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus, is eveneens relevant voor codeurs. Zo zijn aan de diagnosetermen ICD-10-codes gekoppeld, waarmee de T-Rex kan worden gebruikt als zoekmachine voor de LBZ-registratie.

Stel uw codeervraag

Heeft u een codeervraag waar de gepubliceerde codeadviezen geen antwoord op geven? Vul dan onderstaand formulier in (let op dat naar personen herleidbare informatie is verwijderd). U ontvangt vervolgens antwoord van een ICD-10-adviseur. Soms wordt de vraag voorgelegd aan de expertgroep ICD-10. Deze groep onder verantwoordelijkheid van het RIVM komt maandelijks bij elkaar.
(Optioneel)