Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Aanvraag van ziekenhuisdata

Alle Nederlandse ziekenhuizen leveren data aan voor de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg. DHD biedt ziekenhuizen, onderzoekers, beleidsmakers en andere derden de mogelijkheid om data uit de LBZ op te vragen via een centraal punt. Hiervoor kunt u een gegevensverzoek bij ons indienen.

Welke data kan ik opvragen?

De Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) bevat medische, financiële en administratieve gegevens van alle Nederlandse ziekenhuizen. Van elke klinische opname, dagopname, langdurige observatie en poliklinische behandeling worden gepseudonimiseerde gegevens aangeleverd. De datamodellen van de medische en financiële datastroom bevatten uitgebreide informatie over de gegevens.

Het is mogelijk om data van uw eigen zorginstelling op te vragen en geaggregeerde data over zorgaanbieders heen (niet herleidbaar tot individuele personen en/of instellingen). Wij leveren geen data die herleidbaar zijn tot personen en/of instellingen, tenzij er door de raad van bestuur van de betreffende zorginstellingen een opdrachtformulier tot levering van deze data wordt ondertekend.

Data in CBS-omgeving

Bent u door het CBS naar DHD verwezen? Wij beoordelen uw verzoek en geven aan of u toegang kunt krijgen tot de LBZ-data in de Remote Access-omgeving van het CBS. Via een maatwerkopdracht kan ook aanvullende data aan de omgeving worden toegevoegd.

Mediaverzoeken

Media die op zoek zijn naar informatie voor publicaties kunnen hiervoor terecht bij het CBS of de NZa.

Hoe vraag ik data aan?

U kunt een gegevensverzoek indienen als u verwacht de LBZ-data nodig te hebben voor onderzoek, rapportage of beleidsvorming. Elke aanvraag wordt beoordeeld door de gegevensverzoekencommissie van DHD op basis van het protocol.

Vul in het aanvraagformulier in ieder geval de volgende informatie in:

  • Een duidelijke omschrijving van het doel, de onderzoeksvraag en op welke manier de aangevraagde gegevens worden gebruikt.
  • Een precieze beschrijving van de gegevens die u wilt ontvangen, zoals: diagnosen, verrichtingen, opnamen, patiënten en de betreffende registratiejaren.
  • Vanuit welke organisatie u het verzoek doet.
Het verdere proces
  1. Vul het aanvraagformulier in en klik op Verzenden.
  2. Er vindt een eerste beoordeling plaats. Mogelijk vragen we om aanvullende informatie.
  3. De commissie gegevensverzoeken bepaalt of de data-aanvraag voldoet aan de juridische en privacy-eisen in het protocol gegevensverzoeken en of wij het verzoek in behandeling kunnen nemen.
  4. Als wij het verzoek in behandeling kunnen nemen, ontvangt u een eerste indicatie van de doorlooptijd.
  5. Een informatieanalist van DHD stelt samen met u de specificaties op. Mogelijk wordt om aanvullende informatie en goedkeuring gevraagd.
  6. Op basis van de specificaties ontvangt u een offerte. Het inplannen en uitleveren van de gegevens gebeurt na ontvangst van de ondertekende offerte.
  7. De data worden klaargezet in de beveiligde omgeving Mijn DHD. Ook ontvangt u de factuur van uw verzoek.

Laatst gewijzigd op

Kosten en doorlooptijd

In de meeste gevallen geldt een minimale vergoeding van € 3.000,- excl. btw per aanvraag. Hierbij gaan we uit van een verzoek dat betrekking heeft op het meest recente registratiejaar. De reden dat wij kosten in rekening brengen, is dat DHD kosten maakt rondom de verzameling van de data, het uitwerken en beoordelen van het verzoek en de administratie. De definitieve prijsbepaling hangt af van diverse factoren.

U ontvangt na indiening en goedkeuring van de aanvraag een offerte. Houd rekening met een doorlooptijd van gemiddeld 2 à 3 maanden. De doorlooptijd is onder meer afhankelijk van de omvang en complexiteit van het verzoek.

Meer informatie of vragen?

In dit document vindt u uitgebreide informatie over het indienen van een gegevensverzoek. Neem voor meer informatie contact met ons op via 030 799 61 65 of onderstaand formulier.

(Optioneel)