Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Informatie en hulpmiddelen LBZ-aanlevering

Op deze pagina vindt u diverse hulpmiddelen en informatie die bijdragen aan het succesvol en tijdig aanleveren van de medische en financiële LBZ-data. Voorbeelden hiervan zijn handleiding en datamodel LBZ, verwerkingsverslagen, het aanleverschema en een advies over LBZ-aanlevering bij fusies.

Toelichting LBZ-handleiding
In deze handleiding vindt u een uitgebreide toelichting op de aan te leveren gegevens voor de medische en financiële datastroom. Ook wordt de ICD-10-diagnoseregistratie uitgelegd (inclusief voorbeelden) en zoomen we in op de registratie van bepaalde gegevens zoals verrichtingen, urgentie en type zorg. De handleiding gaat daarnaast in op het aanleveren en heraanleveren van de data en de controles die worden uitgevoerd.
Toelichting datamodellen

In de LBZ-datamodellen staat gedefinieerd welke gegevens moeten worden aangeleverd. DHD adviseert over aanpassingen in het datamodel en beheert dit. Hiervoor:

  • Maken we analyses van de doeleinden van de data, de (inter)nationale informatieplichten en de informatiebehoefte van ziekenhuizen, brancheverenigingen en voor wetenschappelijk onderzoek.
  • Toetsen we of het LBZ-datamodel kan worden geïmplementeerd in het ziekenhuisinformatiesysteem (zis).
  • Voeren we kwaliteitscontroles uit op de aangeleverde LBZ-data die tot wijzigingen en vernieuwingen kunnen leiden.

Ziekenhuizen dienen het datamodel te implementeren in hun zis. Bij updates van het datamodel worden de contactpersonen van elk ziekenhuis per e-mail geïnformeerd.

Laatst gewijzigd op

Toelichting brontabellen
De LBZ-brontabellen zijn een hulpmiddel voor medisch-inhoudelijke en financiële controles van diagnosen en verrichtingen in relatie tot elkaar, leeftijd, geslacht en specialismen. Door de brontabellen te implementeren in uw zis kunt u de medisch-inhoudelijke controle van diagnosen en verrichtingen automatisch laten uitvoeren. De LBZ-brontabellen worden elk kwartaal uitgeleverd op deze pagina.
Toelichting LBZ-verwerkingsverslagen
Na elke LBZ-aanlevering wordt door de LBZ-applicatie een verwerkingsverslag gegenereerd. Dit verslag bestaat uit een pdf met daarin algemene informatie over de aanlevering, de aantallen per verwerkt bestand, eventueel niet verwerkte records, foutmeldingen en waarschuwingen. Ook wordt een csv-bestand meegeleverd dat alle fouten en waarschuwingen bevat van de verwerkte records.

De verwerkingsverslagen zijn beschikbaar in de beveiligde omgeving Mijn DHD. De LBZ-contactpersonen ontvangen een e-mail als er een nieuw verwerkingsverslag klaarstaat. In bovenstaande bestanden worden de medische en financiële verwerkingsverslagen verder gespecificeerd.

Aanleverschema

Frequente aanlevering en heraanlevering van LBZ-data is belangrijk om uw ziekenhuis van volledige en up-to-date benchmarkinformatie te kunnen voorzien. In hoofdstuk 7 van de gebruikershandleiding vindt u het reguliere aanleveradvies voor de financiële en medische LBZ-datastroom. Onderstaand document dient als hulpmiddel bij de financiële aanlevering.