Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Betrouwbare LBZ-indicatoren op basis van medische data

De indicatoren HSMR, Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio worden berekend op basis van de medische LBZ-data die ziekenhuizen aanleveren. Voor betrouwbare cijfers is het van belang dat ziekenhuizen volledig, juist en tijdig coderen en registreren.

DHD brengt elk jaar eind september de HSMR-rapporten uit. In deze rapporten worden de definitieve sterftecijfers van de Nederlandse ziekenhuizen afgezet tegen de sterfte die op basis van de landelijke cijfers mag worden verwacht in elk van deze ziekenhuizen. De indicatoren HSMR (voorlopig), Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio worden jaarlijks eind mei gepubliceerd in de Rapportage LBZ-indicatoren.

De HSMR, OLO en Heropnamenratio worden als indicator voor de kwaliteit van zorg opgevraagd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De indicatoren worden door de ziekenhuizen gebruikt om de geleverde zorg te evalueren en verbetermogelijkheden in het zorgproces aan te wijzen. Het is daarom van groot belang dat deze indicatoren betrouwbaar zijn.

Hoe kunnen ziekenhuizen bijdragen aan een betrouwbare berekening van de indicatoren?

Bij de berekening van de HSMR, OLO en Heropnamenratio per ziekenhuis wordt rekening gehouden met de casemix van het ziekenhuis, ofwel met belangrijke eigenschappen van de patiëntenpopulatie die samenhangen met de sterftekans en opnameduur van de patiënten. Een goede casemixcorrectie zorgt ervoor dat ziekenhuizen met patiëntenpopulaties die van elkaar verschillen toch goed met elkaar kunnen worden vergeleken aan de hand van de HSMR, OLO en Heropnamenratio. Voor betrouwbare indicatoren is het daarom belangrijk dat ziekenhuizen deze casemixvariabelen goed registreren. In de gebruikershandleiding LBZ leest u hoe dit in zijn werk gaat.

Hoe controleert DHD de kwaliteit van de aangeleverde data?

DHD koppelt informatie over aangeleverde LBZ-gegevens terug via het portaal Datakwaliteit & voortgang. In dit portaal vinden ziekenhuizen informatie over (onder andere voor de HSMR) belangrijke aspecten van de aangeleverde gegevens, zoals het aantal sterfgevallen, het aantal urgente en niet-urgente opnamen en gegevens over de herkomst van patiënten die een klinische opname gehad hebben. De LBZ-data in het portaal worden wekelijks geüpdatet. DHD raadt ziekenhuizen aan het portaal regelmatig te bezoeken voor een controle van hun registratie. Zo kunnen mogelijke tekortkomingen en afwijkingen in de aanleveringen in een vroeg stadium (ruim voor de jaarafsluiting) ontdekt en gecorrigeerd worden.

Daarnaast voert DHD enkele malen per jaar zelf controles uit op de aangeleverde data en nemen we contact op met ziekenhuizen waar vermoedelijke afwijkingen in de registratie worden geconstateerd. Hiermee willen wij ziekenhuizen ruim voor de jaarafsluiting helpen bij het opsporen en oplossen van problemen rondom de registratie, zodat zij en de andere ziekenhuizen kunnen bouwen op betrouwbare indicatoren.

ICD-10-codeadvies

De ICD-10 classificatie is belangrijk bij het aanleveren van gegevens voor de LBZ-registratie. DHD biedt advies over de codering van diagnosen en gezondheidsproblemen volgens de ICD-10. Meer hierover leest u op deze pagina.