Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuws

Nieuwe Rapportage LBZ-indicatoren beschikbaar voor alle ziekenhuizen

Vanaf donderdag 16 mei 2024 hebben alle ziekenhuizen toegang tot de Rapportage LBZ-indicatoren van hun instelling. Met deze digitale, interactieve tool krijgen gemachtigde contactpersonen inzicht in de HSMR (voorlopig), Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio van hun instelling in 2023, afgezet tegen het landelijk gemiddelde.

Lees dit artikel

Nieuwe editie ZOOM geeft inzicht in macro-ontwikkelingen in ziekenhuiszorg

Donderdag 2 mei 2024 is de tweede editie van ZOOM van dit jaar gepubliceerd. In deze editie blikken we terug op het afgelopen jaar.

Lees dit artikel

Veel wijzigingen voor Kindergeneeskunde en Plastische chirurgie in DT en VT

De nieuwe versies van de Diagnosethesaurus en Verrichtingenthesaurus zijn gepubliceerd. In totaal zijn 496 wijzigingen doorgevoerd. In de Diagnosethesaurus zijn 204 concepten gewijzigd. Bij 52 concepten zijn...

Lees dit artikel

Verbeteringsslag voor Diagnosethesaurus

Eind vorig jaar heeft DHD onderzoek gedaan naar de tevredenheid over de Diagnosethesaurus (DT). Uit de enquête blijkt dat ruim 75% van de respondenten tevreden of neutraal is over zowel het gebruik van de DT in het elektronisch patiëntendossier, als over de registratie en afleiding met behulp van de thesaurus.

Lees dit artikel

Algoritme op LBZ-data signaleert metastaseringsdata voor de NKR

Een compleet beeld van alle borstkankerpatiënten met metastasen is belangrijk voor het evalueren van behandelingsstrategieën en het in kaart krijgen van de druk op de zorg. Vanuit de samenwerking met DHD heeft IKNL een algoritme ontwikkeld dat...

Lees dit artikel

Bekijk het jaarbeeld van DHD over 2023

Ook in 2023 zette DHD zich samen met haar partners in voor het ondersteunen van zorginstellingen en medisch specialisten. In het jaarbeeld 2023 presenteren we een greep uit de hoogtepunten. Zo werd de Datahub in beheer genomen, leverden we diverse nieuwe en verbeterde informatieproducten op, gingen we aan de slag met slimme oplossingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en kreeg de samenwerking met zelfstandige klinieken concreet vorm.

Lees dit artikel

Ziekenhuis Rijnstate neemt model voor AI-ondersteund coderen van dagopnamen in gebruik

Na een succesvolle testperiode neemt Ziekenhuis Rijnstate het model voor het AI-ondersteund coderen van dagopnamen met de Chipsoft-integratie in april in gebruik. Het model was in staat om 72% van de dagopnamen...

Lees dit artikel

Nieuw document ICD-10-codeadviezen beschikbaar

​Vandaag is het nieuwe document ICD-10-codeadviezen gepubliceerd. Het document 'Codeadviezen Expertgroep ICD-10 versie 20240101.pdf' kunt u downloaden op de webpagina Gepubliceerde codeadviezen. Deze versie bevat twee nieuwe adviezen en een aantal adviezen met aanvullingen en/of mutaties. Verder zijn er een aantal toevoegingen op de lijst minimaal te coderen comorbiditeiten en risicofactoren.

Lees dit artikel

Diagnosethesaurus verbeterd voor vastlegging psychiatrische aandoeningen

Donderdag 15 februari zijn de nieuwe versies van de thesauri gepubliceerd. De Diagnosethesaurus is geoptimaliseerd om psychiatrische diagnosen eenduidig vast te leggen. Verder zijn in afstemming met het RIVM ook de ICD-10-koppelingen aan DSM-5-termen voor psychiatrie...

Lees dit artikel

Vastleggen van zeldzame aandoeningen zonder extra registratielast

Artsen kunnen diagnosen voor zeldzame aandoeningen met behulp van de Diagnosethesaurus zonder extra registratielast vastleggen in het epd. Dit is mogelijk doordat de thesaurus gekoppeld is aan zogenaamde ORPHAcodes. Om de voordelen uit te...

Lees dit artikel

Maandelijkse data-aanleveringen voor monitor Toegankelijkheid van zorg

Iedere maand verzorgt DHD namens de ziekenhuizen de aanlevering van LBZ-data aan de NZa, waarmee zij de monitor Toegankelijkheid van zorg ontwikkelen. De monitor geeft een beeld van de huidige stand van de (inhaal)zorg en wordt gebruikt om tijdig knelpunten...

Lees dit artikel

Update informatiebeveiliging DHD

Goede informatiebeveiliging is randvoorwaardelijk bij alle producten en diensten van DHD. De afgelopen maanden zijn er weer verschillende verbeteringen doorgevoerd en ook voor de komende tijd staat er het nodige gepland. Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen.

Lees dit artikel