Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Gegevens die via deze cookies verzameld zijn, gebruikt DHD altijd anoniem. Lees meer in onze privacyverklaring.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuws

Eerste bijeenkomst gebruikersgroep VT succesvol

Nu geleidelijk steeds meer ziekenhuizen overstappen op de Verrichtingenthesaurus (VT), wordt het relevant om ervaringen met elkaar te delen. Vrijdag 24 juni kwam voor het eerst de gebruikersgroep VT bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en hergebruik en doorontwikkeling te bespreken.

Lees dit artikel

Stuurinformatie palliatieve zorg in nieuwe monitor

IKNL en DHD hebben in de Monitor Oncologische Zorg informatie opgenomen over palliatieve zorg en zorg in de laatste levensfase van in het ziekenhuis overleden kankerpatiënten. Ziekenhuizen kunnen hiermee bekijken hoe vaak er sprake is van passende en potentieel niet-passende zorg in de laatste levensfase.

Lees dit artikel

Indicatoren verslagjaar 2021 toegevoegd aan SKI

De Transparantiekalender MSZ is openbaar beschikbaar. De andere data zijn voor gebruikers van zorginstellingen met een DHD-account benaderbaar. Ook is de interne dataset RN over verslagjaar 2021 ingelezen. Deze set is alleen beschikbaar voor revalidatie-instellingen die lid zijn van Revalidatie Nederland. De IGJ-indicatoren voor de ziekenhuizen en zelfstandige klinieken worden in juli beschikbaar gesteld in SKI.

Lees dit artikel

Nieuwe publicatie Diagnose- en Verrichtingenthesaurus

Donderdag 23 juni zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus en Verrichtingenthesaurus gepubliceerd. In totaal zijn 363 concepten gewijzigd. In de Diagnosethesaurus zijn 259 concepten gewijzigd. Een aanzienlijk deel van de wijzigingen (70) betreft gewijzigde, toegevoegde of verwijderde SNOMED CT-koppelingen. Verder zijn 23 nieuwe concepten opgenomen om de nog ontbrekende ORPHAcodes bereikbaar te maken in de Diagnosethesaurus. De overige wijzigingen komen voort uit wijzigingsverzoeken vanuit ziekenhuizen.

Lees dit artikel

Alle kwaliteitsindicatoren 2021 weer aan- en doorgeleverd

Zeg je kwaliteitsindicatoren, dan zeg je OmniQ! Tussen januari en mei van elk jaar zijn ziekenhuizen, umc’s en revalidatie-instellingen druk bezig met de aanlevering van deze indicatoren. Op 14 april leverden 90 instellingen de indicatoren voor de Transparantiekalender aan en bijna 50 instellingen de sets van Inzicht in Revalidatie. Op 31 mei sloten 80 ziekenhuizen de aanlevering van de Basisset MSZ via OmniQ af.

Lees dit artikel

In 4 stappen inzicht in zeldzame aandoeningen

Op dinsdag 7 juni vond de bijeenkomst ‘Zeldzame aandoeningen zichtbaar in data’ plaats. Aan de hand van voorbeelden en een stappenplan lieten de sprekers zien hoe je met behulp van de Diagnosethesaurus en Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) op een efficiënte manier inzicht kunt krijgen in zeldzame aandoeningen.

Lees dit artikel

Medische data LBZ 2021 compleet

​75 ziekenhuizen sloten op 30 april registratiejaar 2021 van de medische LBZ af. Samen registreerden zij bijna 1,6 miljoen klinische opnamen en langdurige observaties, 293 miljoen verrichtingen en ruim 10 miljoen diagnosen. Zowel de ziekenhuizen als DHD leveren jaarlijks veel inspanningen om het registratiejaar volledig, tijdig en kwalitatief goed af te sluiten.

Lees dit artikel

Digitale rapportage LBZ-indicatoren beschikbaar

​Alle ziekenhuizen hebben sinds maandag 16 mei toegang tot de Rapportage LBZ-indicatoren van hun instelling. Hiermee krijgen gemachtigde contactpersonen inzicht in de HSMR (voorlopig), Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio van hun instelling in 2021, afgezet tegen het landelijk gemiddelde. De rapportage is net als vorig jaar een digitale, interactieve tool. Naast de rapportage zijn achterliggende microbestanden samengesteld. Gemachtigde contactpersonen hebben een e-mail met downloadinstructie ontvangen.

Lees dit artikel

Jaaroverzicht 2021 gepubliceerd

We blikken graag met u terug naar 2021. In dit jaarbeeld ziet u hoe DHD de zorginstellingen het afgelopen jaar heeft ondersteund bij de processen om data efficiënt en veilig vast te leggen en aan te leveren en het potentieel van de data zo goed mogelijk te benutten. Bij welke activiteiten was u betrokken of zijn relevant voor u?

Lees dit artikel

Transparantiekalender MSZ openbaar beschikbaar in SKI

De Transparantiekalender MSZ van Zorginstituut Nederland is vanaf nu openbaar toegankelijk via Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI). De betreffende kwaliteitsindicatoren zijn te bereiken via de homepage van SKI onder ‘Voor u beschikbare gegevens’.

Lees dit artikel

DT aangesloten op otologische kwaliteitsregistratie DOQ

Donderdag 21 april zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus (3.24) en Verrichtingenthesaurus (2.22) gepubliceerd. In totaal zijn 567 concepten gewijzigd. De diagnoselijst van KNO is geoptimaliseerd en sluit nu aan op de Dutch Otological Quality registry (DOQ). Daarnaast zijn er met name belangrijke wijzigingen voor de specialismen Verloskunde en gynaecologie en Inwendige geneeskunde.

Lees dit artikel

Nieuwe COVID-informatie in ZOOM

Ieder kwartaal verschijnt de ZOOM-rapportage met de kerncijfers over macro-ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg. In deze eerste editie van 2022 is de informatie om de impact van COVID op de zorg te duiden verder aangevuld. Het hoofdstuk 'COVID in beeld' is uitgebreid met de gemiddelde IC-opnameduur voor COVID-opnamen. Daarnaast is er in deze editie onderscheid gemaakt tussen opnamen met COVID-19 als hoofd- en nevendiagnose. In het hoofdstuk ‘Verleende zorg’ zijn de algehele gemiddelde IC-opnameduur en de opnameduur van klinische opnamen en IC-opnamen exclusief COVID-opnamen in kaart gebracht.

Lees dit artikel