Cookie-instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Gegevens die via deze cookies verzameld zijn, gebruikt DHD altijd anoniem. Lees meer in onze privacyverklaring.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Productiecijfers onder de loep

Wat zijn de doelmatigheid en kwaliteit van de zorg die in uw ziekenhuis wordt verleend? Er zijn vele ingangen voor het beantwoorden van deze vraag. De analysetools en expertise van DHD helpen u op weg. Zo kunt u eenvoudig gebruikmaken van tools over de productietrends binnen uw ziekenhuis, het aandeel van acute en digitale zorg en algemene kerncijfers over de Nederlandse ziekenhuiszorg.

Zorgprofielenbenchmark

Welke zorg wordt in uw ziekenhuis verleend en hoe verhoudt die zich tot andere ziekenhuizen? Met de Zorgprofielenbenchmark beantwoordt u deze en andere vragen per zorgproduct, zorgproductgroep en zorgprofielklasse. Door de aantallen naast elkaar te leggen, kunnen de doelmatigheid en kwaliteit van de zorg worden geanalyseerd.

Voor een snel beeld kunt u gebruikmaken van diverse visualisaties. De gegevens dieper analyseren? Download dan de achterliggende bestanden of gebruik de analysetool.

Ga naar de Zorgprofielenbenchmark

Patiëntenmonitor

Voor het analyseren van trends in de productie van uw ziekenhuis en het volgen van de zorgvraagontwikkeling kunt u gebruikmaken van de Patiëntenmonitor. Neemt het aantal dagopnamen toe of af? Betreft het een landelijke trend, of is het alleen in uw ziekenhuis van toepassing? Hoe ziet de patiëntenpopulatie eruit op het gebied van o.a. leeftijd, geslacht, SES, diagnosegroep en specialisme? Deze en andere analyses kunnen op basis van een groot aantal filtermogelijkheden worden uitgevoerd. Met de uitgebreide analysetool kunt u ook op het niveau van zorgactiviteiten trends signaleren.

Ga naar de Patiëntenmonitor

Monitor digitale zorg

30% minder fysieke polikliniekbezoeken door de inzet van digitale zorg: dat is de ambitie van de NVZ in 2022. Ziekenhuizen aangesloten bij de NVZ kunnen hun voortgang voor deze doelstelling inzien in de Monitor digitale zorg. De tool, ontwikkeld in opdracht van het Programma Digitale Zorg, toont welk deel van de consulten digitaal is gevoerd. Ziekenhuizen kunnen dit aandeel vergelijken met andere instellingen. Voor meer inzicht kunt u de eigen digitale consulten uitsplitsen naar onder andere beeldbellen en telemonitoring, specialisme, diagnosegroep en leeftijd van de patiënt.

Ga naar de Monitor digitale zorg

Inzet van dure geneesmiddelen

Ook het analyseren van de inzet van dure geneesmiddelen geeft interessante inzichten in de productie van het ziekenhuis. Dit doet u met behulp van de Geneesmiddelenmonitor.

Lees meer

Monitor acute zorg

In opdracht van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) is een tool ontwikkeld die inzicht geeft in de acute zorg. De Monitor acute zorg bevat onder andere informatie over het gemiddeld aantal patiënten met acute zorgvragen als (multi)trauma’s, spoedbevallingen en sectio’s. Daarnaast kunt u het beslag van deze zorg op de capaciteit van de SEH, IC, OK en opnameafdelingen inzien, zowel binnen de eigen instelling als in vergelijking met andere STZ-ziekenhuizen.

Ga naar de Monitor acute zorg

ZOOM-rapportage

Elk kwartaal verschijnt de ZOOM-rapportage met kerncijfers over macro-ontwikkelingen in de Nederlandse ziekenhuiszorg. Deze ontwikkelingen zijn onderverdeeld in de thema’s Verleende zorg, Wachttijden, Dure geneesmiddelen en COVID-19. DHD brengt ZOOM in opdracht van de NVZ en NFU uit om inzicht te geven in de financiële ontwikkelingen en prestaties van ziekenhuizen op landelijk niveau. ZOOM bestaat uit een factsheet (zie afbeelding) en een uitgebreide pdf die via onderstaand formulier kan worden aangevraagd.

(Optioneel)