Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Aanlevering van kwaliteitsindicatoren

Ziekenhuizen leveren jaarlijks verplicht de kwaliteitsindicatoren voor de Transparantiekalender (Zorginstituut Nederland) en Inzicht in Revalidatie (Revalidatie Nederland) aan. Ook leveren zij de verbeterdoelen aan voor de Basisset MSZ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd). Om dit proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, worden alle indicatoren via het portaal OmniQ aangeleverd, gecontroleerd en geaccordeerd.

Eenvoudig en overzichtelijk

De vastgestelde indicatorensets van Zorginstituut Nederland, de IGJ en Revalidatie Nederland worden een-op-een overgenomen in OmniQ. Doordat alle aanleveringen door ziekenhuizen in één portaal plaatsvinden, is het proces van invullen, controleren en accorderen van de indicatoren eenvoudig en overzichtelijk.

Om ziekenhuizen verder te faciliteren, worden indicatoren uit verschillende kwaliteitsregistraties, zoals LROI, DICA en NHR, automatisch vooraf ingevuld. Op deze manier registreren de ziekenhuizen de data eenmalig.

De kwaliteitsindicatoren worden elk jaar op een vast moment doorgeleverd aan het Zorginstituut Nederland, de IGJ en Revalidatie Nederland. Voorafgaand aan het doorleveren is het noodzakelijk dat de indicatoren zijn geaccordeerd door de raad van bestuur van het ziekenhuis.

​Planning en gebruik aanlevering in OmniQ

OmniQ is jaarlijks geopend van oktober t/m 14 april voor het aanleveren van de verbeterdoelen en de kwaliteitsindicatoren voor de Basisset MSZ (Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd), de Transparantiekalender (Zorginstituut Nederland) en Inzicht in Revalidatie (Revalidatie Nederland). Elk jaar kunnen ziekenhuizen ook de Klantpreferentievragen aanleveren.

Voor het gebruik van OmniQ zijn door de raad van bestuur van elk ziekenhuis een of meerdere lokaal beheerders aangesteld. Zij kunnen accounts aanmaken voor gebruikers binnen het ziekenhuis. Voor gemachtigde gebruikers is OmniQ bereikbaar via omniq.dhd.nl​.

Bekijk de planning

Zorginhoudelijke indicatoren onderling vergelijken

De zorginhoudelijke indicatoren die zorginstellingen via OmniQ aanleveren, kunnen met de tool Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI) onderling worden vergeleken .

SKI bevat uitgebreide benchmarkmogelijkheden. Zo kunt u de eigen indicatoren spiegelen met verschillende typen zorginstellingen (SAZ, STZ, umc, ZBC, revalidatie, categoraal en ongebonden). Ook kunnen specifieke andere instellingen worden geselecteerd voor een vergelijking en kunt u eigen referentiegroepen samenstellen, bijvoorbeeld met zorginstellingen uit de regio.

SKI is vrij toegankelijk voor iedereen met een DHD-account. De Transparantiekalender MSZ kan ook zonder account worden benaderd.

Implementatieagenda ZE&GG

Met ingang van januari 2024 kunnen ziekenhuizen de implementatieagenda van ZE&GG invullen via OmniQ. Het doel van de implementatieagenda is om zorgaanbieders te helpen met het implementeren van gepast gebruik in de dagelijkse praktijk. Daarmee wordt een continue leer- en verbetercultuur in de zorg gestimuleerd. De implementatieagenda bevat alle onderwerpen met betrekking tot gepast gebruik die in de dagelijkse zorgpraktijk moeten worden geïmplementeerd. De implementatieagenda is opgesteld en wordt gesteund door (wetenschappelijke) beroepsverenigingen, zorgaanbieders, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en de overheid.

De ZE&GG-implementatieagenda is toegankelijk via omniq.dhd.nl voor alle OmniQ-gebruikers die hiervoor aanvullende rechten hebben gekregen via hun lokaal beheerder. De jaarlijkse deadline voor het aanleveren van de definitieve plannen van aanpak met betrekking tot de onderwerpen rondom gepast gebruik is 30 juni.

Databestanden Basisset MSZ

Per verslagjaar (vanaf 2007) is een Excel-bestand beschikbaar met daarin de gegevens die per ziekenhuis zijn aangeleverd ten behoeve van de Basisset MSZ (voorheen IGZ-basisset).

Naar de bestanden