Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Over ons

Wij zijn DHD. Een team van gedreven experts die dagelijks in verbinding staan met alle ziekenhuizen en umc’s. Daarnaast ontzorgen we steeds meer andere instellingen binnen de medisch-specialistische zorg. Wat ons verbindt: data. Medische en financiële patiëntendata die zorgprofessionals en ziekenhuizen waardevolle informatie opleveren voor het verbeteren van de zorg.

Onze visie

Data zijn een krachtig instrument voor medisch-specialistische zorginstellingen. In de interactie met patiënten, voor het verbeteren van de zorgkwaliteit, in de gesprekken met zorgverzekeraars en bij het sturen op de bedrijfsvoering. De omgang met data brengt complexe vraagstukken met zich mee. Vastleggen, ontsluiten, valideren, analyseren, doorleveren, rapporteren, onderzoeken, duiden: hoe doe je dat zo efficiënt en veilig mogelijk?

Het antwoord ligt in samenwerking. Samenwerking tussen instellingen om processen landelijk te stroomlijnen en de potentie van data zo goed mogelijk te benutten. DHD zorgt er als schakel tussen de instellingen voor dat deze landelijke samenwerking gecoördineerd plaatsvindt. Instellingen en hun professionals zijn daarbij in de lead, zonder dat zij zelf de lijnen hoeven uit te zetten. Dankzij transparante en veilige processen kunnen alle instellingen onze producten en diensten laagdrempelig gebruiken.

Onze missie

Wij stroomlijnen de samenwerking in de medisch-specialistische zorg op het gebied van data. Dit doen we door landelijke registratie-, data- en informatieprocessen te organiseren, projecten te coördineren, producten en diensten te ontwikkelen, kennis en expertise te leveren, onderzoek te faciliteren en ziekenhuizen met elkaar in contact te brengen. Zo hebben zorgprofessionals eenvoudig toegang tot zorg- en stuurinformatie en worden de administratieve lasten verlaagd.

Onze speerpunten

1. SLIM REGISTREREN
Goede registratie begint aan de bron. We ondersteunen zorginstellingen actief bij het gestandaardiseerd vastleggen in het epd en hergebruiken van de data. We zoeken de samenwerking op met de partijen die hiervoor belangrijk zijn. Onze registratiestandaarden zijn bovendien altijd compleet en up-to-date.

2. EFFICIËNT ONTSLUITEN
We leiden datastromen op landelijk niveau in goede banen en verbinden databronnen met elkaar om dubbele registratie tegen te gaan. Met onze oplossingen worden de lasten verlaagd, is de veiligheid geborgd en houden instellingen grip op hun eigen data.

3. LEREN VAN INFORMATIE
We verwerken data tot informatie die medisch specialisten, kwaliteitsadviseurs, bestuurders, financials, ziekenhuisapothekers, onderzoekers en andere zorgprofessionals gebruiken om te leren, verbeteren en sturen. Onze professionals weten wat er speelt en vertalen wensen naar concrete producten en diensten die aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

4. LEREN VAN ELKAAR
Om data slim te benutten is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. Daarom delen wij graag onze expertise en brengen we professionals bij elkaar om te leren van elkaars kennis en ervaringen. Samen komen we verder!

5. SERVICE VERLENEN
Een oplossing van DHD is meer dan alleen een product of dienst. We zorgen dat toegang en techniek goed en veilig geregeld zijn, zorgen voor instructies als dat nodig is en houden gebruikers op de hoogte van updates. Bij vragen staat onze servicedesk altijd voor u klaar. Onze inhoudelijke experts geven advies en komen graag bij u langs om dieper op uw eigen situatie in te gaan.

Stichting Dutch Hospital Data

DHD is een stichting zonder winstoogmerk. Wij zijn in 2008 opgericht door de NVZ (algemene ziekenhuizen) en NFU (academische ziekenhuizen). Beide brancheorganisaties maken deel uit van het bestuur van DHD. In oktober 2022 is ook de Federatie Medisch Specialisten toegetreden tot het bestuur van DHD.

Bestuursleden namens de NVZ
Drs. L de Beukelaar
Voorzitter raad van bestuur Groene Hart Ziekenhuis

Drs. E. van der Meer
Voorzitter raad van bestuur BovenIJ ziekenhuis

Bestuursleden namens de NFU
Prof. dr. A.G.J. van der Zee​ (voorzitter)
Voorzitter raad van bestuur UMCG

Drs. J.C.E. Kursten
Lid raad van bestuur UMC Utrecht

Bestuursleden namens de Federatie
Dr. S.C. Tromp​
Neuroloog LUMC

Dr. I.J.A.M. Verberk-Jonkers
Internist-nefroloog en CMIO Maasstad Ziekenhuis

Informatiebeveiliging en privacy

Veiligheid en privacyborging staan bij ons hoog in het vaandel. Op deze pagina leest u welke normen voor informatiebeveiliging wij toepassen. Juridische afspraken over de verwerking van en omgang met persoonsgegevens zijn bovendien helder vastgelegd in overeenkomsten.