Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Monitoren van de kwaliteit van zorg

Voor kwaliteitsmedewerkers, medisch specialisten en andere experts zijn er vele manieren om de kwaliteit van zorg te analyseren. Wat is voor uw ziekenhuis relevant? DHD helpt u op weg aan de hand van informatieproducten en het delen van kennis. De LBZ-databank met haar landelijke dekking, de Basisset MSZ en de Transparantiekalender zijn interessante vertrekpunten.

Indicatoren met een signaalfunctie

Een signaalwaarde wordt interessant als deze vanuit de juiste context wordt geanalyseerd. Wijst een langere gemiddelde ligduur dan andere ziekenhuizen bijvoorbeeld op tekortschietende zorgverlening of juist op een goed doordacht ontslagbeleid? Beide richtingen kunnen waardevolle inzichten opleveren.

DHD verwerkt de LBZ-data die ziekenhuizen aanleveren onder andere tot de indicatoren HSMR (sterfte), OLO (Onverwacht Lange Opnameduur) en Heropnamenratio. Deze LBZ-indicatoren liggen aan de basis van verschillende informatieproducten.

1) Jaarlijks inzicht in de cijfers via rapportages
Voor een snel beeld verschijnen elk jaar twee rapportages: de Rapportage LBZ-indicatoren in mei en het HSMR-rapport in september. De eerste is een interactieve tool die inzicht geeft in de HSMR (voorlopig), OLO en Heropnamenratio, zowel in de overkoepelende cijfers als de uitkomsten per diagnosecluster. Specifiek voor raden van bestuur wordt een factsheet bijgeleverd (zie afbeelding). De definitieve HSMR wordt verspreid via het HSMR-rapport, dat zowel gedrukt als digitaal verschijnt.

Microbestanden met aanvullende informatie

Aan de Rapportage LBZ-indicatoren en het HSMR-rapport zijn ook microbestanden in Excel toegevoegd. Deze bestanden bevatten de opnamen over het afgelopen registratiejaar waarop de indicatoren zijn berekend. Een actuele versie van de gegevens kan vanuit de Hospital Data Viewer (HDV) worden gedownload.

Met de microbestanden kunnen onder andere draaitabellen van patiëntengroepen worden gemaakt die interessant zijn voor nader onderzoek. Ook kunt u uw eigen ziekenhuisdata eraan koppelen. Data van patiënten die opgenomen zijn geweest op de ic kunnen bijvoorbeeld aan de opnamen in de LBZ worden gekoppeld. Zo krijgt u beter inzicht in verbanden en kunt u relevante opnamen selecteren voor nader onderzoek.

Daarnaast kan het informatief zijn om informatie op te halen bij uw eigen zorgprofessionals. Wellicht kunt u gezamenlijk aanvullende inzichten verkrijgen over de afwijkende cijfers en vervolgonderzoek uitzetten, zoals kwaliteits- of dossieronderzoek.

Laatst gewijzigd op

2) Inzicht over de jaren heen
Behalve dat ziekenhuizen de rapportages kunnen gebruiken voor verplichte aanleveringen aan de NZa en IGJ, vormen de uitkomsten mogelijk ook een startpunt voor het opdoen van nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld voor een specialisme met een afwijkende score. Met de online Monitor LBZ-indicatoren kunnen ziekenhuizen de ontwikkeling van hun HSMR-, OLO- en Heropnamencijfers op de voet volgen en over de jaren heen analyseren.

Ga naar de monitor LBZ-indicatoren

3) Ontdek het verhaal achter de cijfers
Wilt u diepere analyses uitvoeren op basis van de LBZ-indicatoren, om op die manier van de achterliggende casussen te leren? Dit is mogelijk met de Hospital Data Viewer (HDV). Met dit online instrument, dat op aanvraag beschikbaar is en in samenspraak met de gebruikers wordt doorontwikkeld, heeft u altijd een actueel beeld van de cijfers. Dit is mogelijk doordat de LBZ-data wekelijks worden ververst.

De HDV biedt meerdere triggers en ingangen om bijvoorbeeld dossieronderzoek op te baseren. Van afzonderlijke en gecombineerde monitors over de HSMR, OLO en Heropnamenratio tot aanvullende modules voor onder meer COVID-zorg en complicaties.

Meer over de HDV

Betrouwbare LBZ-indicatoren op basis van medische data

De indicatoren HSMR, Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio worden berekend op basis van de medische LBZ-data die ziekenhuizen aanleveren. Voor betrouwbare cijfers is het van belang dat ziekenhuizen volledig, juist en tijdig coderen en registreren.

Lees meer

Spiegel de Transparantiekalender en Basisset MSZ

Een andere ingang naar mogelijk interessante inzichten zijn de zorginhoudelijke indicatoren die zorginstellingen via OmniQ aanleveren aan Zorginstituut Nederland, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Revalidatie Nederland. Deze indicatoren kunnen onderling worden vergeleken via de tool Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI).

SKI bevat uitgebreide benchmarkmogelijkheden. Zo kunt u de eigen indicatoren spiegelen met verschillende typen zorginstellingen (SAZ, STZ, umc, ZBC, revalidatie, categoraal en ongebonden). Ook kunnen specifieke andere instellingen worden geselecteerd voor een vergelijking en kunt u eigen referentiegroepen samenstellen, bijvoorbeeld met zorginstellingen uit de regio.

SKI is vrij toegankelijk voor iedereen met een DHD-account. De Transparantiekalender MSZ kan ook zonder account worden benaderd.

Ga naar SKI
Meer inzicht in kwaliteitscijfers

Ziekenhuischeck.nl en Revalidatiecheck.nl publiceren ook de kwaliteitscijfers van 2021. Met deze cijfers kunnen patiënten zien hoe hun ziekenhuis of revalidatie-instelling scoort op veelvoorkomende behandelingen en op algemene kwaliteitsthema's. Dit helpt om een keuze te maken voor passende zorg. Op de websites staan ook actuele wachttijden en informatie over samenwerking tussen ziekenhuizen.

Laatst gewijzigd op

We helpen u op weg

De informatieproducten van DHD zijn hulpmiddelen bij het bewaken van de kwaliteit van zorg. Geen casus is daarbij hetzelfde. Onze kwaliteitsexperts helpen u graag op weg om gerichte analyses uit te voeren. Bijvoorbeeld aan de hand van een demo in uw ziekenhuis.

Lees meer