Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

HDV: startpunt voor kwaliteitsanalyses

Ziekenhuizen leveren jaarlijks verplicht cijfers over sterfte, ligduren en heropnamen aan de IGJ en NZa. Deze LBZ-indicatoren zijn ook voor de zorginstellingen zelf interessant met het oog op het leren en bewaken van de kwaliteit van zorg. Met de Hospital Data Viewer (HDV) kunnen de cijfers vanuit verschillende invalshoeken worden geanalyseerd.

Elk jaar ontvangen kwaliteitsmedewerkers de Rapportage LBZ-indicatoren en het HSMR-rapport. In deze rapportages worden de LBZ-indicatoren – HSMR (sterfte), Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio – van het eigen ziekenhuis over het afgelopen jaar afgezet tegen het landelijk gemiddelde. Hiermee kunnen inzichten worden opgedaan over de kwaliteit van zorg.

Gebruikers van de Hospital Data Viewer kunnen de indicatoren al gedurende het jaar monitoren op basis van frequente aanleveringen aan de LBZ. Hiervoor zijn verschillende ingangen mogelijk:

  • Overview-monitor > Vergelijk de resultaten van de HSMR, OLO en Heropnamenratio direct met elkaar, bijvoorbeeld per diagnosegroep of ontslagspecialisme.
  • HSMR-, OLO- en Heropnamen-monitors > Krijg inzicht in de resultaten voor de afzonderlijke indicatoren. Een significant hoge waarde kan aanleiding zijn om dossieronderzoek uit te voeren.
  • Casemix-monitor > Vergelijk onderdelen van de aangeleverde LBZ-data met een peergroup om afwijkingen in de registratie te identificeren en adresseren.
  • Dossieronderzoek/Triggertool > Soms is er reden om de indicatoren verder te onderzoeken door middel van dossieronderzoek. Met behulp van de Triggertool gebeurt dit op een gestructureerde en eenvoudige manier. Kijk voor ondersteuning bij dossieronderzoek op deze pagina.
  • Automatisch triggeren > Dossiers worden op basis van LBZ-data voorgeselecteerd voor dossieronderzoek. Hiermee ontstaat inzicht in aandoeningen en complicaties die zijn ontstaan tijdens het zorgproces, bijvoorbeeld op basis van de HSMR, OLO of álle dossiers.
Ga naar de HDV

Met classificatie sneller inzicht in potentieel vermijdbare heropnamen

Hoe krijgen we goed zicht op de heropnamen die gerelateerd zijn aan de kwaliteit van zorg, de potentieel vermijdbare heropnamen? Dit is essentieel om te weten voordat maatregelen worden genomen om heropnamen te voorkomen.

Lees meer

Uitbreidingen in afstemming met gebruikers

De HDV wordt regelmatig doorontwikkeld op basis van de wensen van gebruikers. Deze wensen worden tijdens de jaarlijkse gebruikersdag HDV en in klankbordgroepen geïnventariseerd. De afgelopen jaren zijn onder andere de volgende uitbreidingen toegevoegd:

  • Ligduurmonitor > Deze nieuwste monitor in de HDV maakt het voor gebruikers mogelijk om ligduren nog dieper te analyseren, bijvoorbeeld door de achterliggende patiëntkenmerken te vergelijken met de peergroup.
  • COVID-module > Met deze interactieve module kunnen ziekenhuizen inzoomen op COVID-patiënten en een flexibele selectie maken op basis van verschillende opname- of patiëntkenmerken voor verder onderzoek. Zo analyseert u bijvoorbeeld het aantal en type patiënten en hun herkomst en bestemming.
  • Complicatiemonitor > Hoe ontwikkelt het aantal aandoeningen ontstaan tijdens de opname zich over de tijd? Wat zijn de meest voorkomende aandoeningen ontstaan tijdens opname? Deze en andere vragen beantwoordt u met behulp van de Complicatiemonitor.

Hulp bij dossieronderzoek

Dossieronderzoek kan waardevolle inzichten opleveren voor het bewaken van de kwaliteit van zorg. Verpleegkundigen maken doorgaans een eerste selectie van potentieel relevante dossiers, die vervolgens worden geanalyseerd door medisch specialisten. DHD kan u ondersteunen bij dit proces.

Lees meer