Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Nieuws

Reumatologen leren en verbeteren met DQRA-dashboard

​Op 30 juni 2022 kwamen reumatologen (digitaal) bij elkaar om het DQRA-dashboard nader te bekijken. Dit dashboard geeft via verschillende visuele weergaven inzicht in de kwaliteit van zorg van patiënten met reumatoïde artritis en andere reumatologische aandoeningen. DHD heeft niet alleen de data geactualiseerd, maar ook nieuwe informatie beschikbaar gesteld om extra analyses te kunnen maken.

Lees dit artikel

Intensivering samenwerking IKNL en DHD

​Met de ondertekening van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst formaliseerden Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en DHD de verdere intensivering van hun samenwerking. In deze overeenkomst is vastgelegd dat IKNL en DHD gezamenlijk zo volledig mogelijke inzichten over de oncologische zorg bieden en daarbij de registratielast verminderen. Zo komt relevante informatie sneller beschikbaar voor ziekenhuizen en beleidsmakers.

Lees dit artikel

ICD-10-codeadviezen juli 2022 en handreiking online naslag

Op 19 juli 2022 zijn de nieuwe ICD-10-codeadviezen, vastgesteld door de Expertgroep ICD-10, gepubliceerd. U kunt het document (versie 20220701) hier downloaden. Op pagina 149 ziet u wat de nieuwe en gewijzigde codeadviezen zijn. De expertgroep heeft bovendien een selectie van webpagina’s gebundeld waar u informatie kunt vinden over ziektebeelden, anatomie en suggesties voor ICD-10-codes.

Lees dit artikel

De nieuwe Patiëntenmonitor is live

Vandaag is de nieuwe versie van de Patiëntenmonitor live gegaan. De monitor is de afgelopen maanden met inbreng van enkele gebruikers ontwikkeld. De tool is gebouwd in Power BI en is daardoor sneller, uitgebreider en heeft meer mogelijkheden. Zo kunt u in de nieuwe Patiëntenmonitor eenvoudig het aantal uitgevoerde verrichtingen ophalen voor een specifiek(e) zorgactiviteit, diagnose(groep) en/of specialisme. Dit kan vervolgens weer worden opsplitst naar onder andere leeftijdscategorie, geslacht en sociaaleconomische status. Ook is de analysetool vervangen en nu onderdeel van het Power BI-rapport.

Lees dit artikel

Ingrediënten voor een succesvolle HDV

​‘In welk type ziekenhuis werk je, wat is je favoriete keuken en hoe hoog is het aandeel opnamen met zorggerelateerde schade in je ziekenhuis?’ De bezoekers van de gebruikersdag HDV op dinsdag 28 juni ogen ietwat verbaasd wanneer dagvoorzitter Christine Santing (DHD) de tweede vraag voorlegt tijdens haar opening. De clou zou een kleine drie uur later volgen.

Lees dit artikel

Eerste bijeenkomst gebruikersgroep VT succesvol

Nu geleidelijk steeds meer ziekenhuizen overstappen op de Verrichtingenthesaurus (VT), wordt het relevant om ervaringen met elkaar te delen. Vrijdag 24 juni kwam voor het eerst de gebruikersgroep VT bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en hergebruik en doorontwikkeling te bespreken.

Lees dit artikel

Stuurinformatie palliatieve zorg in nieuwe monitor

IKNL en DHD hebben in de Monitor Oncologische Zorg informatie opgenomen over palliatieve zorg en zorg in de laatste levensfase van in het ziekenhuis overleden kankerpatiënten. Ziekenhuizen kunnen hiermee bekijken hoe vaak er sprake is van passende en potentieel niet-passende zorg in de laatste levensfase.

Lees dit artikel

Indicatoren verslagjaar 2021 toegevoegd aan SKI

De Transparantiekalender MSZ is openbaar beschikbaar. De andere data zijn voor gebruikers van zorginstellingen met een DHD-account benaderbaar. Ook is de interne dataset RN over verslagjaar 2021 ingelezen. Deze set is alleen beschikbaar voor revalidatie-instellingen die lid zijn van Revalidatie Nederland. De IGJ-indicatoren voor de ziekenhuizen en zelfstandige klinieken worden in juli beschikbaar gesteld in SKI.

Lees dit artikel

Nieuwe publicatie Diagnose- en Verrichtingenthesaurus

Donderdag 23 juni zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus en Verrichtingenthesaurus gepubliceerd. In totaal zijn 363 concepten gewijzigd. In de Diagnosethesaurus zijn 259 concepten gewijzigd. Een aanzienlijk deel van de wijzigingen (70) betreft gewijzigde, toegevoegde of verwijderde SNOMED CT-koppelingen. Verder zijn 23 nieuwe concepten opgenomen om de nog ontbrekende ORPHAcodes bereikbaar te maken in de Diagnosethesaurus. De overige wijzigingen komen voort uit wijzigingsverzoeken vanuit ziekenhuizen.

Lees dit artikel

Alle kwaliteitsindicatoren 2021 weer aan- en doorgeleverd

Zeg je kwaliteitsindicatoren, dan zeg je OmniQ! Tussen januari en mei van elk jaar zijn ziekenhuizen, umc’s en revalidatie-instellingen druk bezig met de aanlevering van deze indicatoren. Op 14 april leverden 90 instellingen de indicatoren voor de Transparantiekalender aan en bijna 50 instellingen de sets van Inzicht in Revalidatie. Op 31 mei sloten 80 ziekenhuizen de aanlevering van de Basisset MSZ via OmniQ af.

Lees dit artikel

In 4 stappen inzicht in zeldzame aandoeningen

Op dinsdag 7 juni vond de bijeenkomst ‘Zeldzame aandoeningen zichtbaar in data’ plaats. Aan de hand van voorbeelden en een stappenplan lieten de sprekers zien hoe je met behulp van de Diagnosethesaurus en Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) op een efficiënte manier inzicht kunt krijgen in zeldzame aandoeningen.

Lees dit artikel

Medische data LBZ 2021 compleet

​75 ziekenhuizen sloten op 30 april registratiejaar 2021 van de medische LBZ af. Samen registreerden zij bijna 1,6 miljoen klinische opnamen en langdurige observaties, 293 miljoen verrichtingen en ruim 10 miljoen diagnosen. Zowel de ziekenhuizen als DHD leveren jaarlijks veel inspanningen om het registratiejaar volledig, tijdig en kwalitatief goed af te sluiten.

Lees dit artikel